19 Kasım 2019 | Salı
 

Verdiği Derslerin Bilgileri:

1 ) 2008-, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ 321 | Adı: Metamorfizma | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
2 ) 2008-, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ 321 | Adı: Metamorfizma | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
3 ) 2005-2008, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, , Güz
Kodu: MJL525 | Adı: Kayaçlarda Radıometrik Yaş Tayini Yöntemleri | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
4 ) 2005-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, , Bahar
Kodu: MJL532 | Adı: Ofiyolitler ve Ofiyolit Kayaçlarinin Gelişim Süreçleri | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
5 ) 2005-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, , Bahar
Kodu: MJL534 | Adı: Metamorfik–Metasomatik Yapılar ve Süreçleri | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
6 ) 2004-2008, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ 217 | Adı: YAPISAL JEOLOJİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
7 ) 2004-2008, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ 217 | Adı: YAPISAL JEOLOJİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
8 ) 2004-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ113 | Adı: GENEL JEOLOJİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
9 ) 2004-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ113 | Adı: GENEL JEOLOJİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
10 ) 2004-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: JLJ114 | Adı: MİNERALOJİ PETROGRAFİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
11 ) 2004-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: JLJ114 | Adı: MİNERALOJİ PETROGRAFİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
12 ) 2004-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: JLJ314 | Adı: Türkiye Ofiyolit Kuşakları ve Jeolojisi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
13 ) 2004-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: JLJ314 | Adı: Türkiye Ofiyolit Kuşakları ve Jeolojisi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
14 ) 2003-2008, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ 211 | Adı: YAPISAL JEOLOJİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
15 ) 2003-2008, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: JLJ 211 | Adı: YAPISAL JEOLOJİ | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
16 ) 2003-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: JLJ212 | Adı: TEKTONİK | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
17 ) 2003-2007, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: JLJ212 | Adı: TEKTONİK | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-