5 Aralık 2019 | Perşembe
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: ofiyolitler, yığışım karmaşıkları, kenet kuşakları, metamorfizma, magmatizma, jeokronoloji
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Tektonik
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: ofiyolitlerle ilgili maden yatakları