12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Akademik Görev Bilgileri:

1 ) 2012, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği,
2 ) 2003-2012, Yard. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Maden Yatakları Jeokimya
3 ) 1998-2002, Araştırma Görevlisi, Cenevre Üniversitesi, , , Mineraloji
4 ) 1994-1998, Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi