11 Aralık 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Geochemical, mineralogical and Re-Os isotopic constraints on the origin of Tethyan oceanic mantle and crustal rocks from the Central Pontides, northern Turkey", Ömer Faruk Çelik, Andrea Marzoli, Robert Marschik, Massimo Chiaradia, Ryan Mathur, Mineralogy and Petrology, , , (2017)
 • "Lithological discrimination of accretionary complex (Sivas, northern Turkey) using novel hybrid color composites and field data", Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK , Aziz ÖZYAVAŞ, Journal of African Earth Sciences, 10.1016/j.jafrearsci.2017.11.009, , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Küre (Kastamonu) Karmaşığı Ofiyolitik Kayaçları ve Bu Kayaçları Kesen Dasitlerin Kökeni", Ömer Faruk Çelik, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 37, 217-235, (2016)
 • "Alakırçay Melanjı İçinde Yüzeyleyen Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Gb Türkiye) ", Ömer Faruk Çelik, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 8 (1), 49-60, (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "MAMUDAĞI (TOKAT) OFİYOLİTİ’NİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ", Ömer Faruk Çelik, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1, 18-19, (2017)
 • "ÇELTEKDAĞ VE YILDIZDAĞ (SİVAS KUZEYİ) ARASINDA YER ALAN METAMORFİTLERİN TEKTONİK ÖNEMİ", Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK, Sarah SHERLOCK, Rahmi Melih ÇÖRTÜK, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1, 20-21, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Metamorfizma, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Metamorfizma, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kayaçlarda Radıometrik Yaş Tayini Yöntemleri, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Menderes Masifi’nin Tektono-Stratigrafik Özellikleri
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Batı Anadolu’da Pan-Afrikan ve Variskan ve Alpin Orojenez Etkilerinin araştırılması
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »