12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Origin of the pleonaste-bearing mafic-ultramafic rocks from the Armutlu peninsula, NW Turkey", Mutlu Özkan, ÖMER FARUK ÇELİK , TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 27, 167-190, (2018)
 • "Geochemical, mineralogical and Re-Os isotopic constraints on the origin of Tethyan oceanic mantle and crustal rocks from the Central Pontides, northern Turkey", Ömer Faruk Çelik, Andrea Marzoli, Robert Marschik, Massimo Chiaradia, Ryan Mathur, Mineralogy and Petrology, , , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı Yığışım Karmaşığında (Tokat Güneyi) Yüzeyleyen Mafik-Ultramafik Kayaçların Kökeni. ", R.M. Çörtük, Ö.F. Çelik, M. Özkan, A. Marzoli , İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 28, 145-161, (2018)
 • "Küre (Kastamonu) Karmaşığı Ofiyolitik Kayaçları ve Bu Kayaçları Kesen Dasitlerin Kökeni", Ömer Faruk Çelik, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 37, 217-235, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Armutlu Yarımadası Doğusundaki (KB Türkiye) Psödo-KarbonatitOluşumlarının Kökeni", M. Özkan, Ö.F. Çelik, A. Marzoli, Z. Billor , 8. Jeokimya Sempozyumu, 8. Jeokimya Sempozyumu, , 57-58, (2018)
 • "Pınarbaşı Ofiyolitinin Aster Uydu görüntüleriyle Litolojik Haritalanması. ", A. Alkan, Ö.F. Çelik, R.M. Çörtük, M. Özkan , 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 985-986, , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Metamorfizma, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Metamorfizma, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kayaçlarda Radıometrik Yaş Tayini Yöntemleri, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Menderes Masifi’nin Tektono-Stratigrafik Özellikleri
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Batı Anadolu’da Pan-Afrikan ve Variskan ve Alpin Orojenez Etkilerinin araştırılması
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »