10 Aralık 2019 | Salı
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Integron associated resistance genes among MDR P. aeruginosa isolated from clinic specimens.", Budak F., Kasap M, Kolaylı F, Karadenizli A, Vahaboğlu H, ICCAID 2008 , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
2) "Asemptomatik gebelerin Amniotik sıvısında Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum kolonizasyonu IL-6 ve MMP-8 düzeyleri ile karşılaştırılması” ", Keçeli Özcan, S., F. Budak, S. Özkan, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre kitabı s.818-819, , XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre kitabı , Bodrum, (2008)
Tez:
Ulusal-
3) "High prevalance of OXA-51-type class D beta lactamases among ceftazidime-resistant clinical isolates of Acinetobacter spp.:co-existence with OXA-58 in multiple centers”,", Vahaboglu, H, F. Budak, M. Kasap, G. Gacar, S. Torol, A. Karadenizli, F. Kolaylı, C. Eroglu, , 22. ANKEM KongresiCilt 21 Ek1, S.VI,(Yayın Sunumu), , , (2007)
Tez:
Ulusal-
4) "Evaluation of disseminated candidasis by FTIR spectroscopy", Ergen, K., A. Doğan, S. Keçeli Özcan, F. Budak, F. Severcan, Wseas Transactions on biology and Biomedicine, Athens, Greece, Vol.2, P.269-273,, , (2005)
Tez:
Uluslararası-
5) "Candida albicans izolatlarının flucanozole duyarlılıklarının carboxyfluorescein diacetate-modifiye sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile değerlendirilmesi. ", Keçeli Özcan, S., F.Budak , , 4. Ulusal mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji KongresiTMC yayını no 49, S.182, 4. Ulusal mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
6) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatarak tedavi gören febril nötropenili hastalarda (Candida özgün) Taq Man PCR ve galaktomannan testi sonuçları”", Budak, F., S.Keçeli Özcan, B. Mutlu, F. Çorapçıoğlu Özer, A.Hacıhanefioğlu, H. Vahaboğlu , , 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Cilt 18, S.278,, 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya, (2005)
Tez:
Ulusal-
7) "Fare kandidiyaz modelinde caspofungin ile meropenem kullanımının tedavi başarısına etkisi” ", Keçeli, S., F. Budak, A. İrvem, A. Willke, 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi S256 Kuşadası, 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kuşadası, (2004)
Tez:
Ulusal-
8) "Chlamydia pneumoniae infection in multiple sclerosis patients in Kocaeli, Turkey” ", Budak, F., S. Keçeli, H. Efendi, F. Budak, H. Vahaboğlu, 20th Congress of the European Committee for treatment and reserch in Multiple Sclerosis,Vol. 10 supp.2, P.279, 20th Congress of the European Committee for treatment and reserch in Multiple Sclerosis, Austria Center, Vienna, Austria,, (2004)
Tez:
Uluslararası-
9) "DIO-Salmonella Selective medium, a novel medium for specific isolation of Salmonella spp.", Kocagöz, S., F. Budak, F. Kırca, D. Gür, T. Kocagöz, , 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)Glascow UK., Vol. 9 Supp 1, P. 214, 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)Glascow UK., (2003)
Tez:
Uluslararası-
10) "A Evalution of Autoimmune markers in haemodıalysis patients with Hepatitis C Infection", Budak, F., S. Keçeli, , Microbiologica Balkanica 2003. 3rd Balkan Conference of Microbiology, P.410, , 3rd Balkan Conference of Microbiology,istanbul, (2003)
Tez:
Uluslararası-
11) "A Novel medium for rapid detection of ESBL enzyme producing Salmonella spp.", Kocagöz, S., F. Budak, D. Gür, 43rd ICAAC, International Congress of Antimicrobial Agents Chemotherapy, Chicago, Illionis, USA, ASM Washington DC, 43rd ICAAC, International Congress of Antimicrobial Agents Chemotherapy, Chicago, Illionis, USA, ASM Washington DC, (2003)
Tez:
Uluslararası-
12) "Esteraz aktivitesinin Saptanmasında Tween 80 Opasite testinin değerlendirilmesi”", Keçeli, S., F. Budak, , 3.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, TMC yayını no 46, S 361, 3.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, TMC yayını no 46, Bodrum , (2003)
Tez:
Ulusal-
13) "Salmonella türlerinde antibiyotiklere direnç ve genişlemiş spektrumlu ß-laktamazların sıklığı", Budak, F., D.Gür, V. Dündar, 5.Antimikrobik Kemoterapi Günleri, S.138-139, 5.Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul,, (2002)
Tez:
Ulusal-
14) "Candida’ların tür tayini; bazı antifungallere duyarlılıklarının ve fosfolipaz aktivitelerinin araştırılması", Keçeli, S., F.Budak, G.Sönmez Tamer, A.Willke, Candida mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Simpozyumu, TMC yayını no 43, Candida mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Simpozyumu, TMC yayını no Eskişehir,, (2002)
Tez:
Ulusal-
15) "Klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenzae suşlarında antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi”,", Budak, F., D.Gür, 2.Haemophilus influenzae İnfeksiyonu Simpozyumu, S.82, , 2.Haemophilus influenzae İnfeksiyonu Simpozyumu, İstanbul,, (2001)
Tez:
Ulusal-
16) "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen enterococcus türlerinin saptanması ve ß-laktamaz aktivitelerinin araştırılması", Karadenizli, A., F.Kolaylı, F.Budak , 9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları KongresiS.181, , 9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya,, (1999)
Tez:
Ulusal-
17) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yıl arayla Pseudomonas aeruginosa’ya karşı tikarsilin-klavulanik asit duyarlılığın değişimi", Karadenizli, A., F. Kolaylı F., F. Budak, , 9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, S.182, , 9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, , (1999)
Tez:
Ulusal-