7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Febril nötropenili hastalarda kandidaya özgül Taq-Man PZR'ın invaziv fungal infeksiyon tanısındaki değeri",", Budak, F, S. Keçeli Özcan, B. Mutlu, H.Vahaboğlu, ANKEM Dergisi,, 21 (1), , 14-18 , (2007)
Tez:
-
2) ", “Ethidium Bromide Spot Test is Simple Yet Highly Accurate Method in Determining DNA Concentration”, ", Kasap, M., S. Torol, G. Gacar, F. Budak, Turk Journal of Medical Sciences,, 36, 383-386 , (2006)
Tez:
-
3) "“Farelerde Candida albicans’abağlı karaciğer ve dalak tutulumunda Caspofungin ve caspofungin ile meropenem kombinasyonunun etkinliğinin histolojik olarak değerlendirilmesi”, (2005).", Filiz, S., H. Dalçık, P. Coştur, S. Keçeli Özcan, F. Budak, , Türkiye Klinikleri (Journal of Medical Sciences), , 25, -, 763-769 , (2005)
Tez:
-
4) "“Candida albicans izolatlarının flukonazole duyarlılıklarının carboxyfluorescein diacetate-modifiye sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile değerlendirilmesi”, Türk ", Keçeli Özcan, S., F. Budak , Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, , 35, , 295-299, (2005)
Tez:
-
5) ",“Candida türlerinde esteraz aktivitesi”, ", Keçeli, S.A., F. Budak , Mikrobiyoloji Bülteni , 38(1-2), , 99-103, (2004)
Tez:
-
6) ",“Klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenza suşlarının çeşitli antimikrobik ilaçlara in vitro duyarlılığı”, ", Budak, F., D. Gür, Mikrobiyoloji Bülteni , 37 (1),, 19-25 , (2003)
Tez:
-
7) ", “Salmonella kökenlerinde antibiyotiklere direnç ve genişlemiş spektrumlu beta- laktamazların sıklığı”, İnfeksiyon Dergisi (Turkısh Journal of Infection), ", Budak, F. , D. Gür, V. Dündar, Z.Gülay, , 17(2),, 189-195, (2003)
Tez:
-
8) "“Candida türlerinin bazı antifungallere duyarlılıklarının ve fosfolipaz aktivitelerinin araştırılması”, ", Keçeli, S., F. Budak, G Sönmez Tamer, A. Willke, , İnfeksiyon Dergisi (Turkısh Journal of Infection),, 17 (3), , 317-320 , (2003)
Tez:
-