22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Farklı Gözenek Yapısındaki Adsorbentler Üzerine Hidrojen Adsorpsiyonu", Fatma Oğuz Erdoğan, , International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası
2) "Boya Adsorpsiyonunda Düşük Maliyetli Adsorbentlerin Karşılaştırılması", Fatma Oğuz Erdoğan, , International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "An Experimental and Computational Study on the Synthesis of 1-(2-Phenyl-2-Phenylhdrazineylidene ethyl)-1H-Imidazole", Taner ERDOGAN, Fatma OGUZ ERDOGAN, , ISTEC International Science and Technology Conference, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Adsorption of Sunset Yellow FCF onto MCM-41", Fatma OGUZ ERDOGAN, Taner ERDOGAN, , ISTEC International Science and Technology Conference, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Comparison of Cornelian Cherry Stones Activated Carbon with Carbon Nanotubes for Food Dye Adsorption", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, , 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies (ITWCCST-2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Adsorption of N2 and CO2 on Various Zeolites", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, , 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies (ITWCCST-2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Bir Ar-Ge Laboratuvarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi", Muzaffer OĞUZ, Fatma OĞUZ ERDOĞAN, , Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM APRICOT STONES WASTE AS LOW-COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF FOOD DYE FROM AQUEOUS SOLUTION", FATMA OGUZ ERDOGAN, TANER ERDOGAN, , INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "Synthesis and Characterization of Novel Cryogels: Removal from Some Heavy Metals Ions in Wastewater ", Birten Çakmaklı, Baki Hazer, Hale Seçilmiş Canbay, Fatma Oğuz Erdoğan, , 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology– 2016 , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
10) "Disperse Yellow 211 Boyasının Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, , 5. Fiziksel Kimya Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
11) "Mikrodalga Yöntemiyle Elde Edilen Aktif Karbonların Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, , 5. Fiziksel Kimya Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
12) "Microporous activated carbon prepared from cherry stones using microwave activation with zinc chloride", Taner ERDOGAN, Fatma OGUZ ERDOGAN, , 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, , 133, (2015)
Tez:
Uluslararası-
13) "Preparation of activated carbon from waste cherry stones by KOH and NaOH activations for hydrogen sorption", Fatma OGUZ ERDOGAN, Taner ERDOGAN, , 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry , , 134, (2015)
Tez:
Uluslararası-
14) "Adsorption of textile dye from aqueous solutions with MCM-41", Fatma OGUZ ERDOGAN, Taner ERDOGAN, , 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry , , 135, (2015)
Tez:
Uluslararası-
15) "Comparison of Hydrogen Sorption Properties of Activated Carbons Prepared by H3PO4 and K2CO3 Activation of Cherry Stones.", Taner ERDOGAN, Fatma OGUZ ERDOGAN, , CHEMTECH 15, Chemical Technologies and Chemical Engineering Conference, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
16) "Effect of pH and Temperature on the Adsorption of Textile Dye onto Nanotube", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, , International Symposium on Molecular Chemistry , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
17) "Improvement of surface characteristics for disperse yellow 211 adsorption by microwave assisted H3PO4 activation: Kinetics and equilibrium study", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, , 9th Aegean Analytical Chemistry Days AACD 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
18) "Enhancement of surface characteristics of activated carbon from cherry stones by alkaline hydroxides", Fatma Oguz Erdogan, , 9th Aegean Analytical Chemistry Days AACD 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
19) "Enhancement of the textile dye adsorption capacity of MMCNT by Fe+3 activations", Fatma Oğuz Erdoğan, , XI th Chemical Physics Congress, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
20) "Optimization of microwave preparation conditions for activated carbon from cherry stones for methy orange dye adsorption", Taner Erdoğan, Fatma Oğuz Erdoğan, , XI th Chemical Physics Congress, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
21) "Acetone adsorption capacities of carbon based materials", Fatma Oğuz Erdoğan, Türkan Kopaç, Gülşen Doğu, Timur Doğu, , NCC-3 Third National Catalysis Conference , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
22) "Bazı uçucu organik bileşiklerin aktif karbon üzerine adsorpsiyonunun incelenmesi", Fatma Oğuz Erdoğan, Türkan Kopaç, Gülşen Doğu, Timur Doğu, , XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
23) "Hidrojenin aktif karbon üzerine adsorpsiyon ve difüzyonunun dinamik yöntemle incelenmesi", Fatma Oğuz Erdoğan, Türkan Kopaç, , XXII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
24) "Sorption properties of N2 and H2 on multi-walled carbon nanotube-graphite mixture modified by alkaline hydroxides", Fatma Oguz Erdogan, Turkan Kopac, , AlChE Annual Meeting, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
25) "Enhancement of surface characteristic of CNTs by NaOH/ZnCl2 activations", Fatma Oguz Erdogan, Turkan Kopac, , DECHEMA Chemical Nanotechnology Talks VIII, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
26) "Hydrogen sorption by KOH modified carbon nanotubes", Fatma Oguz Erdogan, Turkan Kopac, , DECHEMA Chemical Nanotechnology Talks VIII, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
27) "Çok duvarlı karbon nanotüp-grafit karışımının kimyasal modifikasyonu ve hidrojen sorpsiyonu", Fatma Oğuz Erdoğan, Türkan Kopaç, , XXI. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
28) "Sorption characteristics of carbon based materials", Turkan Kopac, Fatma Erdogan, Atakan Toprak, , DECHEMA Chemical Nanotechnology Talks VII, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
29) "Hydrogen capture capacities of carbon based materials", Turkan Kopac, Fatma Oguz, Atakan Toprak, , AlChE Annual Meeting, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
30) "Effect of temperature on adsorption and desorption characteristic of hydrogen on activated carbon", Turkan Kopac, Fatma Oguz, , The 13th International Conference of Woman Engineers and Scientists, , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
31) "Aktif karbon üzerine H2 ve N2 adsorpsiyonunun dinamik yöntemle incelenmesi", Türkan Kopaç, Fatma Oğuz Erdoğan, , XIX. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
32) "Investigation of hydrogen and nitrogen adsorption properties on activated carbon", Turkan Kopac, Fatma Oguz, , 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, , , (2004)
Tez:
Uluslararası-