21 Eylül 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Common Law’da Trust Kavramı ve Civil Law’da Trust Alanında Güncel Gelişmeler", Eylem Apaydın, LEGAL HUKUK DERGİSİ , 14, 1789, (2016)
 • "Satım Hukuku Özelinde Uluslararası Sözleşme Hukukunun Birleştirilmesi Çalışmalarının Kronolojisi", Eylem Apaydın, Prof.Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan , , 201-274, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velâyet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği", Eylem Apaydın, , ASOS 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, , , (2018)
 • "Türk Aile Hukuku’nda Yapay Döllenmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar: Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Geçerliliği ve Sonuçları", Eylem Apaydın, , 8th Annual International Conference on Comparative Law Law and Technology - a Comparative Perspective , , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku , Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku , Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Avrupa Sözleşmeler Hukuku, Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »