20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "How Corporate Social Responsibility Information Influences Stakeholders’ Intentions?", Alniacik, U., E. Alniacik and N. Genc,, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume:18, Issue:4, 234-245, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İş İlanlarının Çekiciliği: Mesaj Belirginliğinin Etkisi", Esra Alnıaçık, Ege Akademik Bakış Dergisi, 16 (1), 161-175, (2016)
 • "Subjektif Uyumun İş Çıktıları Üzerindeki Etkisi: Benzerlik Uyumu mu, Bütünleyici Uyum mu?", E. Alnıaçık, Ö. Mehtap, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 165-186, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İnsan Kaynaklarının Değer Yargıları ve İşveren Markası Bileşenlerine Verdikleri Önem", E. Alnıaçık, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , (2016)
 • "Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?", Alniacik, E., U. Alniacik, S., Erat, K., Akcin, Proceedings of 10. International Strategic Management Conference, 10. International Strategic Management Conference, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Kariyer ve Performans Geliştirme, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »