7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • ""EFECTS OF REPEATEDLY HEADING A SOCCER BALL ON SERUM LEVELS OF TWO NEUROTROPHIC FACTORS BRAIN TISSUE. BDNF AND NGF, IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS ",", Bamaç B, Tamer G.S., Colak T., Colak E., Seyrek E., Duman C., Colak S., Özbek A., BIOLOGY OF SPORT, 28 , 177, (2011), 28 ,, 177, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kinesis ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi", 'Ertay Seyrek', 'Ayşe Yücedağ', 'Mine Gül', Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (BESAD), Cilt 9, Sayı 1 (2017, , (2017)
 • "IAAF Çocuk Atletizmi Oyunlarının 11-12 Yaş Grubu Çocukların 1000m Dayanıklılık Koşu Performansına Etkisi", Ertay Seyrek, Derya Ağdeviren, Mehmet Kale, Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (BESAD), Cilt 9, Sayı 1 , 74-80, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "SÜRAT KOŞULARINDA OLUŞAN YATAY-DİKEY KUVVET VE SIÇRAMA PARAMETRELERİNİN ADIM UZUNLUĞU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ", Ertay Seyrek,Bergün Meriç Bingül,Mehmet Kale, , I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi " , , , (2018)
 • "Amatör Futbolcularda Devamlı Yüklenme ve Oyunsal Yüklenmelerin Aerobik Dayanıklılığa Etkisi", Adnan SOHTORİK, Ertay SEYREK, MEHMET KALE , , 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Atletizm, Antrenörlük Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Atletizm, Antrenörlük Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Spor Uygulamalarına Giriş I, Antrenörlük Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • 'DÜNYA ATLETİZM' 2.ilkÖğretim okulları Eğlenceli Atletizm yarışmları
  tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • BESYO EN'LERİNİ ARIYOR ATLETİZM OYUNLARI
  tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »