15 Aralık 2019 | Pazar
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "1D Full Waveform Inversion of GPR Data by Particle Swarm Optimization", Kaplanvural, İ, Pekşen, E, Near Surface Geoscience2018 Extended Abstract, Near Surface Geoscience2018, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü", Doğan, B., Aşçı, M., Karakaş, A., Pekşen, E., Sertçelik, F., Sertçelik, İ., Kurtuluş, C, Türkiye Kuvatarner Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, TURQUA, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
3) "Karst Akiferlerinin Koruma Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Çalışmalarda Kare Dizilim Ve Çoklu Elektrot Rezistivite Yöntemlerinin Kullanılması: Menekşe Karst Platosu (Yuvacık, Kocaeli) Örneği", Şener, A, Pekşen, E., Yocubal, İ., 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
4) "Yer Radarı İzinin Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ile 1B Dalga Formu Ters Çözümü", Kaplanvural, İ, Pekşen, E., 7.Yerelektrik Çalıştayı Genişletilmiş Özetler Kitapçığı, 7.Yerelektrik Çalıştayı, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
5) "Fiziksel Parametre Değişimlerinin Üç Boyutlu Yer Radarı Modellemesine Etkileri", Özkap, K., Pekşen, E, 7.Yerelektrik Çalıştayı Genişletilmiş Özetler Kitapçığı, 7.Yerelektrik Çalıştayı, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
6) "Anizotropik Ortamlarda Bir Boyutlu DC Verilerinin VFSA Yöntemi ile Ters Çözümü", Kara, B.K, Pekşen, E, 7.Yerelektrik Çalıştayı Genişletilmiş Özetler Kitapçığı, 7.Yerelektrik Çalıştayı, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
7) "Tilt Angles And Euler Deconvolution Methods Of EMI Data", Pekşen, E.,, 9th Congress of the Balkan Geophysical Society Extanded Abstract Book, 9th Congress of the Balkan Geophysical Society, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Fullwaveform Optimization Using GPR Data", Kara, K. B., Pekşen, E, 9th Congress of the Balkan Geophysical Society Extended Abstract, 9th Congress of the Balkan Geophysical Society, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "Tilt Açı Yöntemlerinin EM38 Verilerine Uygulanması ", Pekşen, E., 6.Yer Elektrik Çalıştayı Bildiri Kitapçığı, 6.Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
10) "Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Radargramlar Üzerinden Otomatik Hız Hesabı,", Kaplanvural, İ, Yas, T., Pekşen, E. ve Özkap, K, 6.Yer Elektrik Çalıştayı Bildiri Kitapçığı, 6.Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
11) "Yer radarı çalışmaları ile ilgili 1980-2015 yılları arasında yapılmış yayınların bibliyometrik analizi", Özkap, K., Kaplanvural, İ., ve Pekşen, E., 6.Yer Elektrik Çalıştayı Bildiri Kitapçığı, 6.Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
12) ", Instantaneous frequency using fractional derivatives of gpr data", Kaplanvural, İ, Pekşen, E., , EGU General Assembly 2015 Abstract, EGU General Assembly 2015, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
13) "Yer Radarı Yöntemi İle C-30 Beton Sınıfına Ait Numunenin Su İçeriğinin İzlenmesi", Kaplanural, İ ve Pekşen E., , Uluslarararsı 5. Deprem Sempozyumu Özet Kitapçığı, , Uluslarararsı 5. Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
14) "Bozuşmuş kumtaşı kolonunda yer radarı çalışmas", Kaplanvural, İ., Pekşen, E., Erkul, E, 5. Yer Elektrik Çalıştayı Bildiri Kitapçığı, 5. Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
15) "Yön bağımlı ortamlarda 1-B DES verilerinin yorumlanması", Yas, T., Pekşen, E.,, 5. Yer Elektrik Çalıştayı Kitapçığı, 5. Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
16) "Yön bağımlı ortamlarda 2 Boyutlu Doğru Akım Özdirenç Yöntemi", Pekşen, E., Yas, T., , 5. Yer Elektrik Çalıştayı Kitapçığı, 5. Yer Elektrik Çalıştayı , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
17) "Preliminary results of geophysical application of an ancient settlement at Bathonea in Küçükçekmece Lake Basin", 5. Pekşen, E, Türker, Y., Kaplanvural, İ, Livaoğlu, H., Barış, Ş., ve Aydıngün, Ş, Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi Özet Kitapçığı, Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
18) "Antimony exploration using electrical methods", Türker, Y, Pekşen, E, , Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi Özet Kitapçığı, Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
19) "Determination of inner and outer material of installment pipes by GPR", Kaplanvural, İ, Pekşen, E., Erkul, E., ve Wunderlich, Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi Özet Kitapçığı, Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
20) "’Yer radarı verilerinin iki boyutta sonlu farklar yöntemi ile modellenmesi", Kaplanvural, İ, Pekşen, E, ve Erkul, E., , , 4. Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
21) "’Slingram EM anomalilerine parçacık sürü optimizasyonu uygulaması", Türker, Yas, ve Pekşen, E.,, , 4. Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
22) "Yön bağımlı ortamlarda üç eksenli elektrik ve manyetik alan verilerinden ilişki katsayılarının hesaplanması", Pekşen, E, , 4. Yer Elektrik Çalıştayı, , , (2012)
Tez:
-
23) "Interpretation of Vertical Electrical Sounding Data with Particle Swarm Optimization ", Pekşen , E., Yas, T., and Kayman A. Y., , , The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
24) "Comparison of Safe Bearing Capacity Calculation by Various Formulae For Shallow Foundations", Pişen, S. ve Pekşen, E, , International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
25) "A Software for Earthquake Investigation and Analysis", Akbaş, Ö., Pekşen, E. ve Irmak, T. I., , , , International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
26) "Interpretation of Magnetic Anomaly in the South of Lake Sapanca (Eastern Marmara Region, Turkey) Using an Enhanced Local Wave Number Method ", , Oruç, B., Pekşen, E. ve Çakır, Ş., , International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics,, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
27) "Digital Notch Filter Design Using the Hyperbolic Secant Function", Ertan Pekşen , Programme and Book of Abstracts, The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey , , 21, (2008)
Tez:
Uluslararası-
28) "İndüksiyon Kuyu Logları için Tabaka Sınırlarının Belirlenmesi", Ertan Pekşen , Manyetotelürik ve Jeoelektrik Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Manyetotelürik ve Jeoelektrik Çalıştayı , , 47-52, (2008)
Tez:
Ulusal-
29) "Electrical and Magnetic Induction Tensor in an Anisotropic Medium", Ertan Pekşen, GARS2008 Extended Abstract, Symposium on Geophysics and Remote Sensing in Determination of Near-Surface Structures, , 44-47, (2008)
Tez:
Uluslararası-
30) "Dual frequency inversion of tensor induction well logging data", Pekşen, E and M. Zhdanov,, Kongre Full Paper CD si ve Kongre Abstarct Kitapçığı, 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and , , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
31) "Sharp boundary inversion of tensor induction logging data", Zhdanov, M., Cheryauka, A. and E. Pekşen, 44th Annual SPWLA Transaction, 44th Annual SPWLA Symposium, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
32) "Apparent resistivity correction for tensor induction well logging in a deviated well in an anisotropic medium", Pekşen, E. and M. Zhdanov, 72th SEG Annual International Meeting Özet Genişletilmiş Özet Kitapçığı, 72th SEG Annual International Meeting, , , (2002)
Tez:
Uluslararası-
33) "Principles of the tensor induction well-logging in anisotropic media", Zhdanov, M., Kennedy, D., and E. Pekşen,, PIERS (Özet Bildiri Kiyapçığı), Progress In Electromagnetics Research Symposium, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
34) " Principles of the tensor induction well-logging in a deviated well in an anisotropic medium", Zhdanov, M., Kennedy, D., Cheryauka, A. and E. Pekşen, 42th Annual SPWLA Transactions, 42th Annual SPWLA Symposium, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
35) "Locating shallow lateral discontinuities by the two sided gradient transformation", Candansayar, M.E. and Pekşen, E., Özet Bildiri Kitapçığı, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, , , (1999)
Tez:
Uluslararası-