13 Aralık 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Volumetric water content estimation of C-30 concrete using GPR", KAPLANVURAL ISMAIL,PEKSEN ERTAN,ÖZKAP KEREM , Construction and Building Materials, 166, 141-146, (2018)
 • "Investigation into relations between physical and electrical properties of rocks and concretes", 3. SERTÇELIK IBRAHIM,KURTULUS CENGIZ,SERTÇELIK FADIME,PEKSEN ERTAN,ASCI METIN , Journal of Geophysics and Engineering, 15(1), 142-152, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İzmit Körfezi-Sapanca Gölü Doğusu Arasının Sığ Ve Derin Jeofiziksel Yöntemlerle Kabuk Deformasyonunun Analizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi", M. AŞCI, B. DOĞAN, S. YAVUZYILMAZ, E. PEKŞEN, A. KARAKAŞ, F. SERTÇELİK, İ. SERÇELİK, C. KURTULUŞ, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (3), 1186-1191, (2018)
 • "Hiperbolik Sekant Fonksiyonlar ile Analitik Çentik Süzgeç Tasarımı", 1. Pekşen, E., Sevim, F., Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 37(3), 271-284, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "1D Full Waveform Inversion of GPR Data by Particle Swarm Optimization", Kaplanvural, İ, Pekşen, E, Near Surface Geoscience2018 Extended Abstract, Near Surface Geoscience2018, , , (2018)
 • "İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü", Doğan, B., Aşçı, M., Karakaş, A., Pekşen, E., Sertçelik, F., Sertçelik, İ., Kurtuluş, C, Türkiye Kuvatarner Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, TURQUA, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar Yöntemi, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Elektrik Arama, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Elektromanyetik Arama, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Düşey Elektrik Sondajı ve Manyetotellürik Verilerinin Parçacık Sürü Optimizasyonu
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Sapanca Gölü Güneyindeki Çökellerin Tektono-Sedimantolojik Özelliklerinin Jeolojik, Manyetik ve Rezistivite Yöntemi ile Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
 • An Investigation of the graveyard of tumulus in Isparta-Atabey-Harmanören village (Göndürle-1) using the Direct Current Resistivity and Magnetic Methods
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (1996)
Devamı »