6 Aralık 2019 | Cuma
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2018 | Tez Konusu: Yer radarı verilerinin ters çözümü ile gömülü boru özelliklerinin belirlenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: İsmail Kaplanvural
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2018 | Tez Konusu: Menekşe karst platosu yer altı suyu beslenim karakteristiğinin doğru akım özdirenç yöntemlerle araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ahmet Şener
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2017 | Tez Konusu: Yer radarı verilerinin çok hızlı benzetimli tavlama yöntemi ile ters çözümü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Kadir Bahadır Kara
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2015 | Tez Konusu: DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ VERİLERİNİN YÖN BAĞIMLI (ANİZOTROPİK) ORTAMLARDA MODELLENMESİ
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Türker Yas
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2015 | Tez Konusu: Manyetotellürik Yöntem
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Fatih Sevim
Diğer Danışman: | Durum: Devam
6 ) 2015 | Tez Konusu: Yer Radarı Verilerinin 3D Modellenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Kerem Özkap
Diğer Danışman: | Durum: Devam