19 Ocak 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Discovery of a Byzantine Church in Iznik/Nicaea, Turkey: an Educational Case History of Geophysical Prospecting with Combined Methods in Urban Areas", Rabbel W., Erkul E., Stümpel, H. Wunderlich, T. Pašteka, R. Papco J. Niewöhner, P. Bariş Ş., Çakin O. and Pekşen E, Archaeol. Prospect, 22, 1-20, (2015)
 • "Assessment of geothermal energy potential by geophysical methods: Nevşehir Region, Central Anatolia", Kıyak,A., Karavul C., Gülen L., Pekşen E., Kılıç A. R, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 295, 55-64, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Calculation of constitutive parameters from electric and magnetic field measurements in an anisotropic medium with a triaxial instrument", Pekşen, E, International Journal of Geoscience, 4-1, 58-68, (2013)
 • "’Interpretation of magnetic anomaly in the south of lake Sapanca using and enhanced local wave number method", Oruç, B., Pekşen, E. ve Çakır, Ş, Journal of Engineering Science and Design, 1, 87-90, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • ", Instantaneous frequency using fractional derivatives of gpr data", Kaplanvural, İ, Pekşen, E., , EGU General Assembly 2015 Abstract, EGU General Assembly 2015, , , (2015)
 • "Yer Radarı Yöntemi İle C-30 Beton Sınıfına Ait Numunenin Su İçeriğinin İzlenmesi", Kaplanural, İ ve Pekşen E., , Uluslarararsı 5. Deprem Sempozyumu Özet Kitapçığı, , Uluslarararsı 5. Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar Yöntemi, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Elektrik Arama, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Elektromanyetik Arama, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Düşey Elektrik Sondajı ve Manyetotellürik Verilerinin Parçacık Sürü Optimizasyonu
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Sapanca Gölü Güneyindeki Çökellerin Tektono-Sedimantolojik Özelliklerinin Jeolojik, Manyetik ve Rezistivite Yöntemi ile Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
 • An Investigation of the graveyard of tumulus in Isparta-Atabey-Harmanören village (Göndürle-1) using the Direct Current Resistivity and Magnetic Methods
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (1996)
Devamı »