20 Haziran 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Sönümleme Seviyesindeki Artışın ABS Performansına Etkilerinin Kritik Yol Şartlarında incelenmesi", "Hakan KÖYLÜ","Ersin TURAL", 9th International Automotive Technologies Congress (OTEKON), 9th International Automotive Technologies Congress (OTEKON), , , (2018)
Tez:
Uluslararası
2) "Sönümleme Seviyesindeki Azalmanın ABS Performansına Etkilerinin Kritik Yol Şartlarında İncelenmesi", "Ersin TURAL","Hakan KÖYLÜ", INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON), INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON), , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Lastik Basıncının Yakıt Tüketimine ve Çekiş Performansına Etkilerinin Şasi Dinamometresi ile Test Edilmesi", "Ersin TURAL","Hakan KÖYLÜ", IMASCON-INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, IMASCON-INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Lastik Basıncı ve ABS Fren Sistemi Etkileşimi", "Ersin TURAL","Hakan KÖYLÜ", 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası
5) "Farklı Lastik Basınçlarında ABS ile Frenleme Anında Yol Geçişlerinin Frenleme Performansına Etkileri", "Ersin TURAL","Hakan KÖYLÜ", 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası
6) "Lastik Basıncı Değişimine Duyarlı ABS Fren Modelinin Geliştirilmesi", "Hakan KÖYLÜ","Ersin TURAL", Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS), Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS), , , (2017)
Tez:
Uluslararası
7) "ABS ile Frenleme Anında Yol Geçişlerinde Lastik Basıncındaki Düşüşün Savrulmaya Etkileri", "Hakan KÖYLÜ","Ersin TURAL", Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS), Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS), , , (2017)
Tez:
Uluslararası
8) "Kritik yol şartlarında ABS’nin kontrol frenleme ve fren kararlılığı performansını belirleyecek test sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesi", "Hakan KÖYLÜ","Ersin TURAL", OTEKON 2016 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON 2016 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, , , (2016)
Tez:
Ulusal
9) "Kritik Yol Şartlarında Lastik Basıncı Değişimlerinin ABS Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi", "Hakan KÖYLÜ","Ersin TURAL", ISITES 2016 4. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, ISITES 2016 4. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
10) "ABS ile Frenleme Anında Referans Kayma Oranının Lastik Basıncına Göre Değişiminin Frenleme Performansına Etkilerinin Analizi", "Hakan KÖYLÜ","Ersin TURAL", IMSEC 2016 1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, IMSEC 2016 1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, , , (2016)
Tez:
Uluslararası