27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "A Comprehensive Analysis of Ionospheric Anomalies before the Mw7.1 Van Earthquake on 23 October 2011", Erman Şentürk, Hamdullah Livaoğlu, Murat Selim Çepni, The Journal of Navigation, , 1-19, (2018)
  • "Performance of different weighting and surface fitting techniques on station-wise TEC calculation and modified sine weighting supported by the sun effect", Erman Şentürk, Murat Selim Çepni, Spatial Science, , , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "2016 Yılı 6 Mw ≥ 7.0 Depremin İyonküre Değişimlerinin İncelenmesi", Erman Şentürk, Murat Selim Çepni, Geomatik Dergisi, 3, 1, (2018)
  • "Çok Kriterli Karar Verme Analizi ile CBS Ortamında En Uygun Spor Bahis Bayi Yer Seçimi: İzmit Merkez Örneği", Erman Şentürk, Hamdullah Livaoğlu, Evrim Yavuz, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 16, 1, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "2003-2016 Yılları Arası Türkiye İyonosferinin Zamansal Değişiminin İncelenmesi", Erman ŞENTÜRK, Murat Selim ÇEPNİ, , Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Kongresi, , , (2018)
  • "Türkiye’de Meydana Gelen 63 Mw ≥ 5.0 Depremin Sismik-İyonosferik Aykırılıklarının İstatistiksel Olarak İncelenmesi", Murat Selim ÇEPNİ, Erman ŞENTÜRK, Fadime SERTÇELİK, , Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Kongresi, , , (2018)
Devamı »