19 Ağustos 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Electrooxidation as post treatment of ultrafiltration effluent in a landfill leachate MBR treatment plant: Effects of BDD, Pt and DSA anode types", Z Ukundimana, PI Omwene, E Gengec, OT Can, M Kobya, Electrochimica Acta, , 252-263, (2018)
 • "Removal of humic acid by fixed-bed electrocoagulation reactor: Studies on modelling, adsorption kinetics and HPSEC analyses", FU Kac, M Kobya, E Gengec, Journal of Electroanalytical Chemistry, , 199-211, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Pd/AC Katalizörü Eşliğinde Karbofos'un Islak Hava Oksidasyonu ile Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi", Zhainagul ABANOVA, Melike İŞGÖREN, Erhan GENGEÇ, Sevil VELİ, Politeknik Dergisi, 19 (1), 61-66, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The Effect Of Process Parameters On Removal Efficiencies Of Electro-Fenton Process By Carbon Felt Electrode", E. GENGEC, N. ATALAY GENGEC, M. KOBYA, M. ANAC, E-book, 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), , , (2018)
 • "Electrooxidation Of Cardboard Plant Wastewater By Ti/Ru-Ir-Sn And Ti/Ru-Ir Electrodes.", E. GENGEC, M. ANAC, B. DURMUS, M. KOBYA, E-book, 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Elektro Kimyasal Arıtma Yöntemleri, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Laboratuvar Teknikleri, Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Anaerobik Arıtım, Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Grafen ve Grafen-Metal Kompozit Anotların Üretimi ve Üretilen Anotların Kullanıldığı Elektrooksidasyon Prosesi ile Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Dezavantajlı Gruplar Sürekli Eğitim Birimi
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Yüksek Toksisiteye Sahip Atıksuların Farklı Elektrotlar Kullanarak Elektro-Oksidasyon Metotu ile Giderimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »