28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Treatments of alkaline non-cyanide, alkaline cyanide and acidic zinc electroplating wastewaters by electrocoagulation", M. Kobya, E. Demirbas, F. Ozyonar, G. Sirtbas, E. Gengec , Process Safety and Environmental Protection, 105, 373-385, (2017)
 • "Evaluation of wet air oxidation variables for removal of organophosphorus pesticide malathion using Box-Behnken design", Melike Isgoren, Erhan Gengec, Sevil Veli, Water Science and Technology, , , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Pd/AC Katalizörü Eşliğinde Karbofos'un Islak Hava Oksidasyonu ile Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi", Zhainagul ABANOVA, Melike İŞGÖREN, Erhan GENGEÇ, Sevil VELİ, Politeknik Dergisi, 19 (1), 61-66, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Affinity of electrocoagulation process on hydrophobic/hydrophilic fraction of Baker’s yeast wastewater", Erhan Gengec, Mehmet Kobya, , 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, , , (2016)
 • "Humic acid removal from aqueous solution by fixed-bed electrocoagulation reactor using Al ball anodes", Feride Ulu, Erhan Gengec, Mehmet Kobya, , 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Elektro Kimyasal Arıtma Yöntemleri, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Laboratuvar Teknikleri, Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Anaerobik Arıtım, Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Grafen ve Grafen-Metal Kompozit Anotların Üretimi ve Üretilen Anotların Kullanıldığı Elektrooksidasyon Prosesi ile Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Dezavantajlı Gruplar Sürekli Eğitim Birimi
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Yüksek Toksisiteye Sahip Atıksuların Farklı Elektrotlar Kullanarak Elektro-Oksidasyon Metotu ile Giderimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »