22 Kasım 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Sexism Among Healthcare Professionals Working In Women's Health In Patient Care", Ozerdogan N, Coskun A, Ergin A, Ozdilek R, Merih YD, GönçT., The Journal of Academic Social Science, 5, 21-39, (2017)
 • "Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: in Turkey", Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Acar Zeynep, Karahan Nazan, Nursing Ethics, 20(7), 808–818, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Meme Kanseri ve İntegratif Tedavi Yaklaşımları", Yaban Şimşek Züleyha, Ergin Ayla,, Türkiye Klinikleri, 3,(2),134-140, (2017), 3(2), 134-140, (2017)
 • "Doğum Ağrısının Değerlendirilmesi", Ergin Ayla , Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 1(3), 6-14, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Gestasyonel Diyabette Yeni Bir Risk Faktörü: Menarş Yaşı", Ergin Ayla, Türkay Ünal Özdemir Suzi , Taşkın Ayşe, Terzi Hasan, I. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-24.03.2018, I. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-24.03.2018, 23-24 Mart 2018, , (2018)
 • "Emzirmede Yeni Bir Yaklaşım: Baba Desteği", Ergin Ayla, Demirgöz Bal Meltem,Tağı Yıldırım Nazmiye, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, , , (2018)
Devamı »

Projeler

 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi, There Is a Safe Life), Avrupa Birliği Projesi (AB)
  tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Obez ve Obez Olmayan Kadınlarda Kiloyu Belirleyen Ruhsal-Toplumsal ve Tıbbi Risk Etkenleri Sonuçlarının Araştırılması, Bilimsel Araştırma Birimi, (Proje Koordinatörü)
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Ulusal Ebelik Değerleri ve Etik Kodlarının Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Birimi, (BAP), (Proje Koordinatörü), 2011-2012
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »