28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2004 | Tez Konusu: Öğretmenlerin Kariyer Değerlerinin Araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Erkan İriç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2004 | Tez Konusu: Duygusal Zeka ve Yönetici Kariyerindeki Rolüne Yönelik Nitel Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Simin Yazıcı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2004 | Tez Konusu: Yöneticilerin Kariyer Eğilimlerinin Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Özgür Doğan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2004 | Tez Konusu: İşletmelerde Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Elif Aydınlık
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2004 | Tez Konusu: İnsan Kaynaklarının Tedarik ve Seçimi:Amprik Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Gökhan Şenoğlu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2004 | Tez Konusu: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği:OHSAS Yönetim Sistemi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ünsal Hopalı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2004 | Tez Konusu: İnsan Kaynakları Yönetiminde Tedarik, Seçme ve Yerleştirme Sürecine Yönelik Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sevil Arıbaş
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2004 | Tez Konusu: Krizlerin Reel Sektöre Etkileri:Kriz Yönetimi ve Bir Sanayi Şirketinde Örnek Olay İncelemesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Şahin Civelek
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2004 | Tez Konusu: İlköğretim Okullarının İşbirlikleri ve Kaynaklarının Eğitim Kalitesine Katkısının Örnek Olay İncelemesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Musa Delice
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
10 ) 2004 | Tez Konusu: Kurum Kültürü ve Donanma Komutanlığının Kurum Kültürü Üzerine Bir Çalışma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Zafer Polat
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 2004 | Tez Konusu: İşletmelerde İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme:Bir Bankanın Örnek Olay İncelemesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Funda Maraşlı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 2004 | Tez Konusu: Öğrenen Organizasyonlar ve Otomotiv Yan Sanayinde Bir Örnek Olay Çalışması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Melda Yüksel
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
13 ) 2003 | Tez Konusu: Mühendis Kökenli Girişimcilerin Kariyer Gelişimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nihan Metin
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
14 ) 2003 | Tez Konusu: Taşeron İşletmelerde İnsan Kaynakları Planlaması: Amprik Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Muharrem İlkay Uysal
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
15 ) 2003 | Tez Konusu: Bilişim Sektörü Çalışanlarının Kariyer Gelişimi: Amprik Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Kemal Durukan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
16 ) 2003 | Tez Konusu: Keşif Dönemi Mühendislerin Kariyer Gelişimi: Amprik Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Bora Karacaer
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
17 ) 2003 | Tez Konusu: Kriz Yönelimli Yönetim Stratejileri ve KOBİ’lerde Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Hayrettin Ersöz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
18 ) 2003 | Tez Konusu: Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bir Örnek Olay İncelemesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ceyda Şenar
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
19 ) 2003 | Tez Konusu: İlaç Sektöründe Ürün Yöneticilerinin Kariyer Gelişimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Hatice Aydın
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
20 ) 2003 | Tez Konusu: Mühendis Kökenli Yöneticiler İçin Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Serhat Özkan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
21 ) 2003 | Tez Konusu: İşletmelerde İnsan Kaynakları Planlamasının Uygulanma Düzeyinin Araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Mehmet Daşdemur
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
22 ) 2003 | Tez Konusu: Kalite Güvence Sistemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bir Örnek Olay İncelemesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sema Özcan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
23 ) 2003 | Tez Konusu: TSK Performans Değerleme Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Uluç Yeğin
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
24 ) 2002 | Tez Konusu: Sigorta Danışmanlarının Kariyer Gelişimi ve Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Kulu Kaya
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
25 ) 2002 | Tez Konusu: Performans Değerleme Hataları ve 2nci Zırhlı Tugay Örneği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Turan Sel
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
26 ) 2002 | Tez Konusu: Proje Organizasyonları ve Bir Proje Uygulama Örneği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Banu Kenar
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
27 ) 2001 | Tez Konusu: KOBİ’lerde İnsan Kaynaklarının İş Memnuniyeti ve Örnek Bir Uygulama
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ergün Darol
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
28 ) 2001 | Tez Konusu: İnsan Kaynakları Yönetiminde Ödül ve Performans İlişkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sema Hocaoğlu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti