19 Kasım 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • ""Steril Pyürili hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum prevalansı ve antibiyotik kullanımı"", "Gökhan AFACAN","Zeki YUMUK","Nisel ÖZKALAY YILMAZ","Erdener BALIKÇI","Fahri MERCAN ",, ANKEM Dergisi, (232-236), , 2007, , , (2007)
  • "Turistik bölgelerden alınan su örneklerinde Legionella pneumophila serogrup 2-14 sıklığı", "Gökhan AFACAN",Zeki YUMUK",Yasemin BASKIN","Erdener BALIKÇI", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , , 214-218, (2006)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "lösemi ve Lenfoma tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalası", "Gülden SÖNMEZ TAMER" Erdener BALIKÇI" Ayşe ERBAY", , 32, 192-197, (2008)
  • "Anna Adaylarında Toksoplazma seropozitifliği", "Erdener BALIKÇI" "Eralp ARIKAN" "Ömer METE" "M.Nushet DAĞ", Türkiye Parazitoloji dergisi, XVI, 32-36, (1992)
Devamı »

Projeler

  • Hepatit C Genotiplerinin otoantikorlarala İlişkileri
    KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »