20 Ağustos 2019 | Salı
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "N-Acetylcysteine improves disturbed ileal contractility following partial hepatectomy in rats. ", Erdem Okay, Oğuz Mutlu, S Selcen Göçmez, Sarpkaya Öz, Tijen Utkan., JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, 25, 203-8, (2010)
Tez:
0
2) "Unusual magnetic resonance image of an insulinoma with extensive desmoplastic reaction.", Nagihan İnan, Arzu Arslan, Gür Akansel, Erdem Okay, Yeşim Gürbüz. , JOURNAL OF THE PANCREAS, 9, 61-6, (2008)
Tez:
0
3) "N-acetylcysteine improves intestinal barrier in partially hepatectomized rats.", Sarpkaya Öz, Erdem Okay, Aynur Karadenizli, Mustafa B Çekmen, Hacı Özdoğan., ANZ JOURNAL OF SURGERY, 77, 173-6, (2007)
Tez: PARSİYEL HEPATEKTOMİ YAPILAN SIÇANLARDA ORTAYA ÇIKAN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN'İN ETKİLERİ
0
4) "N-acetylcysteine attenuates bacterial translocation after partial hepatectomy in rats.", Erdem Okay, Aynur Karadenizli, Bahar Müezzinoğlu, Ümit Zeybek, H. Arzu Ergen, Turgay İsbir., JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, 127, 164-70, (2005)
Tez:
0