24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2005 | Tez Konusu: PARSİYEL HEPATEKTOMİ YAPILAN SIÇANLARDA ORTAYA ÇIKAN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN'İN ETKİLERİ
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Sarpkaya Öz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti