17 Kasım 2019 | Pazar
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Lithostratigraphy and petrology of Lachman Crags and Cape Lachman lava-fed deltas, Ulu Peninsula, James Ross Island, north-eastern Antarctic Peninsula: Preliminary results", Altunkaynak, S., Aldanmaz, E., Güraslan, I.N., Çalışkanoğlu, A.Z., Ünal, A, Nývlt, D., CZECH POLAR REPORTS, 8, 60-83, (2018)
Tez:
2) "Karabiga (Çanakkale) Granitoyidinin Jeokimyası", Güçtekin, A., Köprübaşı, N., Aldanmaz, E. , Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 29, 29-38, (2004)
Tez:
-
3) "Pontid Tipi Masif Sülfit Yataklanmalarına Bir Örnek: Harşit Köprübaşı Maden Yatağı", Köprübaşı, N., Aldanmaz, E., Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yerbilimleri Bülteni , 3, 75-90, (2003)
Tez:
-