13 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Petrological constraints on the mantle peridotites from the Cretaceous ophiolites in southern Turkey and northern Cyprus", Özlem Yıldız Yüksekol, Ercan Aldanmaz, Aykut Güçtekin, Douwe J.J. van Hinsbergen, Paul R.D. Mason, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2016, 18, , (2016)
Tez:
Uluslararası-
2) "Major and Trace Element Concentrations of Kula Volcanics and Investigation of Source Composition", Duru Cesur, Halim Mutlu, Ercan Aldanmaz, Nilgün Güleç, Fin Stuart, Kadir Sarıiz, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2016, 18, , (2016)
Tez:
Uluslararası-
3) "Investigation of Helium Isotope Variations of Alkaline Volcanic Rocks in Kutahya Region", Duru Cesur, Halim Mutlu, Ercan Aldanmaz, Nilgün Güleç, Finlay M. Stuart, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2016, 18, , (2016)
Tez:
Uluslararası-
4) "Investigation of Helium isotope variations of alkaline volcanic rocks in Western Anatolian (Kula) region", Aral, D., Mutlu, H., Aldanmaz, E., Gulec, N., Stuart, F., Sariiz K., WMESS 2015 , , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
5) "Trakya Havzasında (KB Türkiye) Yer Alan Alkali Bazaltlar İçerisindeki Manto Ksenolitlerinin Petrolojisi, Jeokimyası ve Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element (HSE) Özellikleri ", Şişman-Tükel, F., Aldanmaz, E., İstanbul Üniversitesinde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
6) "Batı Anadolu’da Söke-Kuşadası Çevresinde Bulunan Orta Miyosen Yaşlı Mafik ve Ortaç Bileşimli Lavların İz Element ve Sr, Nd, Pb İzotop Sistematikleri ", Güçtekin, A., Aldanmaz, E., Altunkaynak, Ş., İstanbul Üniversitesinde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
7) "Petrological Constraints on the Quaternary Alkaline Lavas in Ceyhan - Osmaniye Area , Southern Turkey", Güçtekin A., Aldanmaz E., 30th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, , , 75, (2014)
Tez:
Uluslararası-
8) "Helium Isotope Compositions of Geothermal Fluids and Alkaline Volcanics in Turkey: A Comparative Assessment for Crust-Mantle Dynamics ", Mutlu, H., Aldanmaz, E., Stuart, F.M., Aral, D., Gülec, N., Hilton, D.R., , Goldschmidt 2013, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
9) "HSE and Os isotope variations in OIB type alkaline lavas from NW Turkey: Implications for the effects of post-melting processes on primary melt compositions", Aldanmaz, E., Pickard, M., Furman, T., Hanan, B.B., Guctekin, A., Meisel, T., Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2010, 12, EGU2010-8264, (2010)
Tez:
Uluslararası-
10) "Geochemical Insights Into Multi-Component Mantle Beneath the Anatolian Plate", Pickard, M.,Furman, T., Kurkcuoglu, B., Hanan, B.B.,Aldanmaz, E., , Eos, AGU Fall Meeting, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
11) "Multi-stage evolution of the Neo-tethyan oceanic upper mantle: Evidence from Os isotope and HSE systematics of spinel-peridotites from SW Turkey", Aldanmaz, E., Meisel, T., Celik, O.F., Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
12) "Geochemical evolution of Miocene volcanism in western Anatolia, Turkey related to orogenic collapse", Aldanmaz, E., Pickard, M., Hanan, B.. Furman, T., Kurkcuoglu, B.. Sayit, K., Eos, AGU December 2009, Fall Meet., 90, T21A-1770, (2009)
Tez:
Uluslararası-
13) "The behaviour of platinum group elements during melting proceses in the Earth's upper mantle ", Koprubasi, Necla and Aldanmaz Ercan, International Geological Congress, International Geological Congress, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
14) "Late Miocene transcurrent tectonics of NW Turkey: Evidence from paleomagnetizm and 40Ar/39Ar dating of the alkaline volcanic rocks", Kaymakci, N., Aldanmaz, E., Gurer, O.F., International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean , International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean , , 256, (2005)
Tez:
Uluslararası-
15) "Highly siderophile element systematics of peridotites from NW Anatolian ophiolite complex (Turkey): Implications for mantle metasomatism by melt percolation in a supra-subduction zone environment", Aldanmaz, E, Geophysical Research Abstracts, EUG-AGU, 7. 02995, , (2005)
Tez:
Uluslararası-
16) "KB Anadolu Ofiyolit Kompleksi Peridotitlerinin Platinyum Grubu Element (PGE) Sistematikleri: Yitim Zonlarında Ergiyik-Manto Etkileşimi", Köprübaşı, N., Aldanmaz, E. , 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Eylül 2005, KTÜ, Trabzon, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Eylül 2005, KTÜ, Trabzon, , 84-86, (2005)
Tez:
Ulusal-
17) "KB Anadolu Senozoik I-Tip Granitoyidlerinin Petrojenezi: Çarpışma Sonrası Bir Ortamda Magma Oluşumu", Köprübaşı, N., Aldanmaz, E. , 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Eylül 2005, KTÜ, Trabzon, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Eylül 2005, KTÜ, Trabzon, , 87-88, (2005)
Tez:
Ulusal-
18) "Constraints on the Thermal Structure of the Upper Mantle Beneath NW Turkey: Evidence from Mantle Xenoliths and Alkali Primary Melts", Aldanmaz, E., Gourgaud, A., Kaymakci, N., Gurer, O.F., Koprubasi, N. , Geophysical Research Abstracts, EUG-AGU, 6. 03417, , (2004)
Tez:
Uluslararası-
19) "Geochemical Constraints on the Cenozoic Alkaline Volcanic rocks of NW Turkey: Mantle Sources and Melting Processes", Aldanmaz, E., Koprubasi, N., Gurer, O.F, Geophysical Research Abstracts, EUG-AGU, 5. 02163, , (2003)
Tez:
Uluslararası-
20) "Origin of Alkali Basalts and Basanites of an Extensional Intra-continental Plate Setting of Western Anatolia (Turkey)", Aldanmaz, E., Pearce, J.A, VMSG Conference Abstracts, VMSG Conference, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
21) "Genesis of Late Cenozoic, Post-Collision Granitoids in NW Anatolia, Turkey", Koprubasi, N., Aldanmaz, E., EUG Abstracts, European Union of Geosciences XI, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
22) "Origin of the Upper Cretaceous - Tertiary Sedimentary Basins within the Tauride - Anatolide Platform in Turkey", Gurer, O.F., Aldanmaz, E , EUG Abstracts, European Union of Geosciences XI, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
23) "Genesis of Late Cenozoic Volcanism in Western Anatolia, Turkey", Aldanmaz, E., Pearce, J.A., Thirlwall, M.F, Journal of Conference Abstracts, EGU, 10, 13, (1999)
Tez:
Uluslararası-
24) "Geochemical Characteristics of Late Cenozoic Volcanism in Turkey", Aldanmaz, E., Pearce, J. A, Terra Abstracts, EGU, 9, 52, (1997)
Tez:
Uluslararası-