14 Kasım 2019 | Perşembe
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)Antalya Naplarında Permiyen ve Triyas Volkanik Kayalarının Petrolojik Özellikleri: Hf, Nd, Pb İzotop Sistematikleri ve Bölgesel Jeodinamik Evrim117Y371TÜBİTAK24 Ay20182YürütücüDevam
2)Supra-subduction zon (SSZ) tipi çok fazlı ergime sistemlerinde Li ve B izotop fraksiyonasyonu ve akışkan etkileşimli iz element davranışlarının modellenmesi: Güney Türkiye ofiyolit komplekslerinden örnekler ve manto primer fazlarının LA-ICP-MS incelemesi2014/084KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20143YürütücüBitti
3)Trakya ve Batı Anadolu Miyosen-Kuaterner Alkalen Volkanik Kayalarında Üst Manto-Kaynaklı Asal Gaz (He, Ne ve Ar) Izotop Değişimlerinin Incelenmesi112Y366TÜBİTAK24 Ay20133Yardımcı AraştırmacıBitti
4)KB Türkiye Alkali Volkanik Alanından Manto Ksenolitlerinin Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element (HSE) Sistematikleri: Kıtasal Ortamlarda Litosferik Manto Türevli Ergiyik Oluşumu İle İlişkili Petrolojik Proseslerin Modellenmesi111Y153TÜBİTAK12 Ay20111YürütücüBitti
5)Güney Türkiye Manto Peridotitleri ve Ofiyolitik Kromititlerinin Petrolojisi: Mineral ve Kayaç Kimyası, Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyası ve Mineralojisi ve Re/Os-İzotop Bileşimleri109Y219TÜBİTAK36 Ay201010DanışmanBitti
6)Plaka İçi Magmaların Manto Kaynaklarında Eski Plaka Dalımının Radyojenik iİleri: Batı Türkiye, Geç Miyosen-Kuaterner Alkali Primitif Bazaltların Siderofil Element ve Re-Os İzotop Sistematiklerinin İncelenmesi108Y202TÜBİTAK24 Ay20082YürütücüBitti
7)Orta Anadolu Kristalin Masifi ve Pontid Kuşağı Arasındaki Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Petrolojik Özellikleri106Y222TÜBİTAK36 Ay20076DanışmanBitti
8)Supra-subduction Zonlarda (SSZ) Manto Ergimesi ve Ergiyik-Katı Etkileşimi Proseslerinin Platinyum Grubu Elementler (PGE) ve Re-Os İzotopları Kullanılarak Modellenmesi: Batı Türkiye Ofiyolit Komplekslerinden Örnekler104Y171TÜBİTAK24 Ay20052YürütücüBitti
9)KB Türkiye’de Doğrultu Atımlı Fay Geometrilerine Bağlı, Üst Manto Adiabatik Dekompresyon Ergime Proseslerini Denetleyen Mekanizmalar102Y069TÜBİTAK24 Ay20023YürütücüBitti
10)Türkiye Batısında Üst Manto Ergime Proseslerinin Jeokimyasal Modellemesi2001/30KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20011Bitti