18 Kasım 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2012 | Tez Konusu: Trakya Alkali Volkanik Alanından Manto Ksenolitlerinin Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element (HSE) Jeokimyasal Karakteristikleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Fatma Şişman Tükel
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2009 | Tez Konusu: Emet-Hisarcık (Kütahya) bor yataklanmasını oluşturan bor minerallerinin dağılımları, jeokimyası ve oluşum ortamlarının incelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nihat İmdat Erdem
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2007 | Tez Konusu: Üst Manto Ergime Proseslerinde Platinyum Grubu Elementlerin (PGE) Davranışı
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Necla Köprübaşı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2004 | Tez Konusu: Spil Dağı Kompleksi Bazaltlarının Petrojenezi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Gürhan Baltıç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2003 | Tez Konusu: Kula Bazaltlarının Petrolojik Evrimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ahmet Yavuz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti