12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Dynamics of intra-oceanic subduction initiation, part 2: supra-subduction zone ophiolite formation and metamorphic sole exhumation in context of absolute plate motions", van Hinsbergen, D.J.J., Peters, K., Maffione, M., Spakman, W., Guilmette, C., Thieulot, C., Plümper, O.P., Gürer, D., Brouwer, F.M., Aldanmaz, E., Kaymakci, N. , Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 16, 1771-1785, (2015)
 • "Source components and magmatic processes in the genesis of Miocene to Quaternary lavas in western Turkey: constraints from HSE distribution and Hf–Pb–Os isotopes",  Aldanmaz, E., Pickard, M., Meisel, T., Altunkaynak, S., Sayit, K., Sen, P., Hanan, B.B., Furman, T., Contributions to Mineralogy and Petrology , 170, 2, , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Lithostratigraphy and petrology of Lachman Crags and Cape Lachman lava-fed deltas, Ulu Peninsula, James Ross Island, north-eastern Antarctic Peninsula: Preliminary results", Altunkaynak, S., Aldanmaz, E., Güraslan, I.N., Çalışkanoğlu, A.Z., Ünal, A, Nývlt, D., CZECH POLAR REPORTS, 8, 60-83, (2018)
 • "Karabiga (Çanakkale) Granitoyidinin Jeokimyası", Güçtekin, A., Köprübaşı, N., Aldanmaz, E. , Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 29, 29-38, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Petrological constraints on the mantle peridotites from the Cretaceous ophiolites in southern Turkey and northern Cyprus", Özlem Yıldız Yüksekol, Ercan Aldanmaz, Aykut Güçtekin, Douwe J.J. van Hinsbergen, Paul R.D. Mason, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2016, 18, , (2016)
 • "Major and Trace Element Concentrations of Kula Volcanics and Investigation of Source Composition", Duru Cesur, Halim Mutlu, Ercan Aldanmaz, Nilgün Güleç, Fin Stuart, Kadir Sarıiz, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2016, 18, , (2016)
Devamı »

Projeler

 • Antalya Naplarında Permiyen ve Triyas Volkanik Kayalarının Petrolojik Özellikleri: Hf, Nd, Pb İzotop Sistematikleri ve Bölgesel Jeodinamik Evrim
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Supra-subduction zon (SSZ) tipi çok fazlı ergime sistemlerinde Li ve B izotop fraksiyonasyonu ve akışkan etkileşimli iz element davranışlarının modellenmesi: Güney Türkiye ofiyolit komplekslerinden örnekler ve manto primer fazlarının LA-ICP-MS incelemesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Trakya ve Batı Anadolu Miyosen-Kuaterner Alkalen Volkanik Kayalarında Üst Manto-Kaynaklı Asal Gaz (He, Ne ve Ar) Izotop Değişimlerinin Incelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »