19 Ağustos 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Dynamics of intra-oceanic subduction initiation, part 2: supra-subduction zone ophiolite formation and metamorphic sole exhumation in context of absolute plate motions", van Hinsbergen, D.J.J., Peters, K., Maffione, M., Spakman, W., Guilmette, C., Thieulot, C., Plümper, O.P., Gürer, D., Brouwer, F.M., Aldanmaz, E., Kaymakci, N. , Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 16, 1771-1785, (2015)
 • "Source components and magmatic processes in the genesis of Miocene to Quaternary lavas in western Turkey: constraints from HSE distribution and Hf–Pb–Os isotopes",  Aldanmaz, E., Pickard, M., Meisel, T., Altunkaynak, S., Sayit, K., Sen, P., Hanan, B.B., Furman, T., Contributions to Mineralogy and Petrology , 170, 2, , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Karabiga (Çanakkale) Granitoyidinin Jeokimyası", Güçtekin, A., Köprübaşı, N., Aldanmaz, E. , Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 29, 29-38, (2004)
 • "Pontid Tipi Masif Sülfit Yataklanmalarına Bir Örnek: Harşit Köprübaşı Maden Yatağı", Köprübaşı, N., Aldanmaz, E., Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yerbilimleri Bülteni , 3, 75-90, (2003)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Investigation of Helium isotope variations of alkaline volcanic rocks in Western Anatolian (Kula) region", Aral, D., Mutlu, H., Aldanmaz, E., Gulec, N., Stuart, F., Sariiz K., WMESS 2015 , , , , (2015)
 • "Trakya Havzasında (KB Türkiye) Yer Alan Alkali Bazaltlar İçerisindeki Manto Ksenolitlerinin Petrolojisi, Jeokimyası ve Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element (HSE) Özellikleri ", Şişman-Tükel, F., Aldanmaz, E., İstanbul Üniversitesinde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, , , , (2015)
Devamı »

Projeler

 • Antalya Naplarında Permiyen Ve Triyas Volkanik Kayalarının Petrolojik Özellikleri: Hf, Nd, Pb İzotop Sistematikleri Ve Bölgesel Jeodinamik Evrim
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Supra-subduction zon (SSZ) tipi çok fazlı ergime sistemlerinde Li ve B izotop fraksiyonasyonu ve akışkan etkileşimli iz element davranışlarının modellenmesi: Güney Türkiye ofiyolit komplekslerinden örnekler ve manto primer fazlarının LA-ICP-MS incelemesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Trakya ve Batı Anadolu Miyosen-Kuaterner Alkalen Volkanik Kayalarında Üst Manto-Kaynaklı Asal Gaz (He, Ne ve Ar) Izotop Değişimlerinin Incelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »