23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effect of heat treatment on the wear resistance of cast irons", Enbiya Türedi, Materials Testing, 58 (4), 306-311, (2016)
 • "Dry sliding wear behaviour of cast roller materials", Onur Birbaşar, Enbiya Türedi, Ş. Hakan Atapek, Muzaffer Zeren, International Journal of Surface Science and Engineering, 9, 253-263, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Ergitme teknikleri ile metal matriksli kompozitlerin üretim teknolojileri", Enbiya Türedi, Ersoy Erişir, Ş. Hakan Atapek, MakinaTek, 199, 174-180, (2014)
 • "Bakır, nikel ve molibden ile önalaşımlandırılmış demir tozlarının sinterleme optimizasyonu için termodinamik bir modelleme", Ersoy Erişir, Ş. Hakan Atapek, Serap Gümüş, Enbiya Türedi, Aytaç Ataş, Metal Dünyası, 237, 74-77, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Dökme demir alaşımlarında kuru sürtünme testi sonrası aşınma hacminin optik mikroskopta doğrudan profilometrik ölçümü", Enbiya Türedi, Proceedings of IMSEC2016, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), , 4472-4480, (2016)
 • "Aşınma hacminin belirlenmesinde yeni bir yaklaşım: ışık mikroskobunda düşük netlik derinliği ile hassas optik profilometrik ölçüm", Enbiya Türedi, Proceedings of IMSEC2016, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), , 2602-2610, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Karbon Malzemeler, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Malzeme 1, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Faz ve Alaşım Bilimi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Elektroforetik İnfiltrasyon Tekniği Kullanılarak SiC-B4C-Grafit Partikül Takviyesiyle Yoğunluğu Artırılan Karbon Malzemelerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Karbon/Karbon Kompozitten Tasarımlanan ve Üretilen Pistonunun Ömür ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Structural Ceramic Nanocomposites for top-end Functional Applications
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »