19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Siber Zorbalık Kavramı, Türleri ve İlişkili Olduğu Faktörler: Mevcut Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme", Akca, Baştürk, Emel , Sayımer İdil , Ajit-e, 8(30), 7-19, Doi: 10.5824/1309‐ 1581.2017.5.001.x (Yayın No: 3752257) , (2017)
 • "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Dijital Açık ve Farklı Yaklaşımlar", Akca, Baştürk, Emel , Kaya Buket , Intermedia International e-Journal , 3(5), , 301-319. (Yayın No: 3239875) , (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Siber Zorbalıkla Mücadelede Akran Desteğinin Rolü ve Akran Destek Projelerine İlişkin Bir Değerlendirme", Akca,Baştürk,Emel., Bozbay Batuhan, , 2. İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, , Yayın No:3992454, (2017)
 • "Spor Medyasında Cinsiyetçi Söylem Bağlamında Basketbol Reklamlarında Hegemonik Erkeklik Temsili", Akca,Baştürk,Emel , Şakar, Buse,Selen, , 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar, , Yayın No:3992274, (2017)
Devamı »

Dersler

 • İletişim ve Medya Tarihi, Gazetecilik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Gazetecilik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yazılı ve Sözlü İletişim, Gazetecilik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Türkiye’de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin ‘Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Katılımcı Yurttaşlığın Bir Aracı Olarak Medya Okuryazarlığı: Kocaeli’nde Yurttaşlık Kavrayışı Açısından Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri Üzerine Bir Araştırma Ve Eleştirel Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Öneriler
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »