20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Sosyal Devlet Açısından Kamusal Halkla İlişkilere Etik Bir Yaklaşım", Emel Karagöz, , Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu-2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
2) "Hemşehri Derneklerinin Toplumsal Dönüşüm ve Değişim Sürecindeki İşlevleri: İzmit Yerelindeki Hemşehri Derneklerinin Yazılı Basında Yer Alma Oranları ve Analizi", Gamze Yetkin Cılızoğlu, Emel Karagöz, , İç/Dış/Göç ve Kültür IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
3) "The Relationship Between Advertising And Cross Culture : A Content Analysis of Turkish ad Arabic Advertising ", Emel Karagöz, Gamze Yetkin Cılızoğlu, Mass Media Research: International Approaches, IV. Mass Media Communication Research, , 47, (2006)
Tez:
Uluslararası-
4) "Kamuoyu Oluşturma Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Petol-İş Örneği", Emel Karagöz, Gamze Yetkin Cılızoğlu, , II. Halkla İlişkiler Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Ulusal-