21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2009 | Tez Konusu: Eleştirel Kuramlar Açısından Siyasal İletişim
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ayberk Akşar
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2008 | Tez Konusu: AB'ye Giriş Sürecinde İngiliz Basnında Türk Kimliğinin İnşaası
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Şerafettin Baş
Diğer Danışman: | Durum: Bitti