21 Mart 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Siyasi İktidarın Geçirdiği Döşümler Bağlamında Cezalandırmanın Seyri”", , Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 125, , (2016)
 • "Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Kadının İnsan Hakları ve Kültürel Göreceliğe Eleştirel Bakış ", , Prof. Dr. Erdal ONAR Armağanı, , , (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Hukukta Ataerkillik ve Görünümleri", , , 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, , , (2015)
 • "Kadın Hakları ve Günümüzdeki Gelişmeler", , , Uluslararası İnsan Hakları Kurultayı, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • , Adalet,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İnsan Hakları Hukuku Bilgisi, Adalet,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Hukukun Temel Kavramları, Adalet,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »