26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Decay Constants of Heavy Vector Mesons at Finite Temperature", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Gülşah Kaya, Arzu Türkan, J. Phys.: Conf. Ser., 2nd International Conference on Particle Physics in Memoriam Engin Arık and Her Colleagues, 20-25 June 2011, Dogus University, Istanbul, Turkey, 347 , 012034, (2012)
Tez:
Uluslararası
2) "Improved sum rules for light mesons and thermal hadronic threshold", E Veli Veliev, A Türkan, N Akşit, J. Phys.: Conf. Ser. , 3rd International Conference on Hadron Physics (TROIA’11), 348 , 012015, (2012)
Tez:
Uluslararası
3) "Mesons Spectral Functions at Finite Temperature ", E Veli Veliev, K Azizi, H Sundu, G Kaya and N Akşit, J. Phys.: Conf. Ser. , 3rd International Conference on Hadron Physics (TROIA’11), 348 , 012016, (2012)
Tez:
Uluslararası
4) "Thermal behaviors of the heavy strange mesons", Elşen Veli Veliev, Gülşah Kaya, Arzu Türkan, , TFD, 28th Physics Conference 6-9 September 2011, İstanbul, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
5) "Medium modifications of heavy scalar quarkonium states", Elşen Veli Veliev, Hayriye Sundu, Kazım Azizi, Gülşah Kaya, Nurcan Akşit, Melahat Bayar , , TFD, 28th Physics Conference 6-9 September 2011, İstanbul, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
6) "Spectral Densities for Different Currents at Finite Temperature", Elşen Veli Veliev, Kazım Azizi, Hayriye Sundu, Gülşah Kaya, Nurcan Akşit , , III. International Conference on Hadron Physics TROIA’11, 22-25 August 2011, Çanakkale-Türkiye, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
7) "Bc meson at finite temperature", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Nurcan Akşit, , Nucl. Phys. B Proc. Suppl., Hadron Structure’ 2011, Tatranská Štrba, June 27th-July 1st, 2011, 00, 1-4, (2011)
Tez:
Uluslararası
8) "The Thermal Properties of Pseudoscalar Heavy Quarkonium", ", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Nurcan Akşit, Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) , The 2011 Europhysics Conference on High Energy Physics-HEP 2011 , 219–220, 170–173, (2011)
Tez:
Uluslararası
9) "The Mass and Leptonic Decay Constant of Ds0(2317) Meson in the framework of thermal QCD sum rules", Elşen Veli Veliev and Gülşah Kaya , American Institute of Physics, XIII Uluslararası Hadron Spektroskopisi Konferansı (XIII International Conference on Hadron Spectroscopy), 978-0-7354-0807-4/10, 306, (2010)
Tez:
Uluslararası
10) "Heavy Light Strange Mesons at Finite Temperature", Elşen Veli Veliev, Gülşah Kaya, , Second International Conference on Hadron Physics, 10-14 Eylül 2009, Çanakkale-Türkiye , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
11) "The Contribution of Two-Loop Perturbative Correction to Heavy-Light Mesons Parameters at Finite Temperature", Elşen Veli Veliev, Gülşah Kaya, Arzu Tunçel, , Türk Fizik Derneği 26. Uluslar arası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum-Türkiye, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
12) "The Investigation of Meson Parameters in the Framework of a0 Thermal QCD Sum Rules Method", Elşen Veli Veliev, Nurcan Akşit, , Türk Fizik Derneği 26. Uluslar arası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum-Türkiye, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
13) "Wilson Coefficient in the Operator Product Expansion of Scalar Currents at Finite Temperature ", VELİ Veliev, E. and Aliev, T., , Int. Conf. on Hadron Physics TROIA'07, Çanakkale, Turkey, 30 August-03 Semptember 2007, , , (2007)
Tez:
-
14) "The Investigation of Slavnov-Taylor Identities in Modified Noncovariant Gauges ", Veliev E.V. and Süngü J.Y. , Book of Abstracts , Turk. Phys. Soc. 23rd International Physics Congress 13-16 September (2005), Muğla University, TURKEY, , p.309, Full Texts’ CD p.442-446, (2005)
Tez:
Uluslararası-
15) "Finite Temperature Calculations in Noncovariant Gauges ", Veliev E.V., Bozkır G. and Akşit N. , Book of Abstracts, Turk. Phys. Soc. 23rd International Physics Congress 13-16 September (2005), Muğla University, TURKEY, , p.308, Full Texts’ CD p.437-441, (2005)
Tez:
Uluslararası-
16) "The Investigation of Quark-gluon Plasma Using Temperature Green Functions", Veliev E. , Yılmazkaya J. , Workshop Proceding, Int. Woorkshop on Sol. St. and Plasma Phys., , p.47-51, Kocaeli, Turkey, (1998)
Tez:
Uluslararası-
17) "Kuark-gluon plazmanın yüksek sıcaklıklarda durum denklemi", Veliev E. , Metinler Kitabı , II:Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs Kırıkkale, , s. 502-506,, (1998)
Tez:
Uluslararası-