18 Temmuz 2019 | Perşembe
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2011 | Tez Konusu: Mezonların Kuplaj Sabitlerinin Pertürbatif Olmayan Yöntemlerle İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Enis Yazıcı
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2010 | Tez Konusu: Hadron Parametrelerine Ortam Etkilerinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Arzu Türkan
Diğer Danışman: Doç. Dr. Kazem Azizi | Durum: Devam
3 ) 2009 | Tez Konusu: Kuark Gluon Plazma Özelliklerinin Yüksek Sıcaklıklarda İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Zeki Kuytul
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2008 | Tez Konusu: Mezon Parametrelerinin Pertürbatif Olmayan Yöntemlerle Hesaplanması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Arzu Türkan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2006 | Tez Konusu: Kuark-Gluon Plazmada Lepton Çiftleri Üretiminin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Gülşah Bozkır
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2006 | Tez Konusu: Kuark-Gluon Plazmada Acayip ve Tılsımlı Parçacıkların Üretiminin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nurcan Akşit
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2006 | Tez Konusu: Piston Zayıflatıcı ile Elektromanyetik Sinyallerin Gücünün Düşürülmesi ve Ölçeklendirilmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Cem Hayırlı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2006 | Tez Konusu: Termal KRD Toplam Kuralları Yöntemi İle Hafif Mezonların Nükleer Madde Ortamında İncelenmesi”
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Nurcan Akşit
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2006 | Tez Konusu: Ağır-Hafif Mezonların Termal KRD Toplam Kuralları Yöntemiyle Sonlu Sıcaklıklarda İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Gülşah Kaya
Diğer Danışman: | Durum: Devam
10 ) 2004 | Tez Konusu: Kuark Gluon Plazmanın Termodinamik Potansiyelinin Işık-Koni Ayarında Hesaplanması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Jale Yılmazkaya Süngü
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 2003 | Tez Konusu: Kuark Gluon Plazmada Fermi ve Bose Uyarılmalarının İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ozan Coşkungün
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 1995 | Tez Konusu: Kuantum Renk Dinamiğinde Kuark ve Gluon Propagatorlarının Tek İlmekli Yaklaşımında Hesabı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Jale Yılmazkaya
Diğer Danışman: | Durum: Bitti