23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Sanayide Lazer Uygulamaları ve Güvenliği", Elif Kaçar, , II. İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
2) "Structuring of Titanium surfaces for Bio applicatio", E. Kacar, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, , Kocaeli Turkey, , (2011)
Tez:
Uluslararası-
3) "Studies on Laser Material Interaction", E. Kacar, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health , , Chungnam-Korea, , (2011)
Tez:
Uluslararası-
4) "Laser Modification of Surfaces", E. Kacar, New INDIGO Workshop on Nanomaterials in Medicine, , Homburg-Germany , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
5) "Effects of laser pulse lengths on laser material processing", A. Demir, E.Akman, B. Genç, E. Kacar, 5th Laser Application Workshop Abstract book, 5th Laser Application Workshop, Damascus University, Damascus Syria, (2010)
Tez:
Uluslararası-
6) "Ti ve Mg Alaşımların Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopisi ile Analizi", B. Genc, E. Akman, L. Candan, E. Kacar, A. Demir, SAVTEK2008 Değerlendirme Bildirileri, SAVTEK2008 4. Savunma Teknolojileri Kongresi, Cilt II, 49-57, (2008)
Tez:
Ulusal-
7) "Monitoring of Laser Material Welding Process Using UV-Visible Spectrometer", Belgin GENC, Elif KACAR, Erhan AKMAN, Arif DEMIR, AIP Conference Proceedings, Balkan Physics Conference, 899, 331, (2007)
Tez:
Uluslararası-
8) "Effects of Double Pulse Configuration on Absorption of Driving Laser Energy for Laser Produced Iron Plasmas", Pınar DEMIR, Elif KACAR and Arif DEMIR, AIP Conference Proceedings, Balkan Physics Conference, 899, 341, (2007)
Tez:
Uluslararası-
9) "Progresses on the Theoretical and Experimental Studies in Laser Technologies Research and Application Center In Kocaeli", Erhan AKMAN, Betül ATALAY, Levent CANDAN, Timur CANEL, Arif DEMIR, Pınar DEMIR, Sarp ERTURK, Belgin GENC, Elif KACAR, Necla KENAR, Erkan KOYMEN, Mesure MUTLU, Tamer SINMAZCELIK, and Oguzhan URHAN, AIP Conference Proceedings, Balkan Physics Conference, 899, 331, (2007)
Tez:
Uluslararası-
10) "Precision drilling of Ti6Al4V titanium alloy using pulsed Nd:YAG laser", Erhan AKMAN, Arif DEMIR, Elif KACAR, Sedat KARABAY, Mesure MUTLU, Tamer SINMAZCELIK, The 8th International Symposium on Laser Precision Microfabrication, Laser Presicion Micro Machining Conference, LPM2007 Book of Abstract, Vienna – Austria, (2007)
Tez:
Uluslararası-
11) "Theoretical and Experimental Investigation of Soft X-Rays Emitted from TIN Plasmas for Lithographic Application", P. DEMİR, E. KACAR, E. AKMAN, S.K. BİLİKMEN, A. DEMİR, Ultrafast X-Ray Sources and Detectors Proc. of SPIE, Soft X-Ray Lasers and Applications VII, San Diago-USA., 6703, 67030B, (2007)
Tez:
Uluslararası-
12) "Micro-drilling of ceramic using pulsed Nd:YAG laser", E. KACAR, E. AKMAN, L. CANDAN, T. CANEL, A. DEMIR, M. MUTLU T. SINMAZCELIK , The 8th International Symposium on Laser Precision Microfabrication, LPM2007 Conference Abstract Book, LPM2007 Book of Abstract, Vienna – Austria, (2007)
Tez:
Uluslararası-
13) "Lazer taramalı eş odaklı mikroskop için objektif tasarımı", Ç. K. AKKAN, E. AKMAN, E. KACAR, A. DEMİR, 9. Ulusal Fotonik Çalıştayı Aselsan Özet Kitabı, , 26, Ankara – Türkiye , (2007)
Tez:
Ulusal-
14) "Lazer ile malzeme kaynak işleminin UV-NIR spektrometre kullanılarak görüntülenmesi", Belgin GENÇ, Elif KAÇAR, Erhan AKMAN, Arif DEMIR, 8. Ulusal Fotonik Çalıştayı, Koç Üniversitesi Özet Kitabı, 8th FOTONIK çalıştayı, 22 , İstanbul – Türkiye, (2006)
Tez:
Ulusal-
15) "X-ışını lazer araştırmalarındaki gelişmeler", Elif KAÇAR, Arif DEMIR, Sinan BILIKMEN, Erhan AKMAN, Pınar DEMIR, Pınar DEMIR, Sevi İNCE, Elif YURDANUR, 8. Ulusal Fotonik Çalıştayı, Koç Üniversitesi Özet Kitabı, 8. FOTONIK Çalıştayı, 24, İstanbul – Türkiye, (2006)
Tez:
Ulusal-
16) "Information About Laser Scanning Confocal Microscopy And Development of A 10x Magnifier Objective", C. K. Akkan, B. Genc, E. Akman, E.Kacar, A.Demir, Balkan Physics Student Conference Abstract book, Balkan Physics Conference , 40, Bodrum – Turkey, (2006)
Tez:
Uluslararası-
17) "Design of Crystal Spectrometer for KeV X-ray Emission", B.Genc, E. Kacar, O. Urhan, A. Demir, Turkish Physical Society, 23th International Physics Congress Book of Abstracts, Turkish Physical Society, 23th International Physics Congress , 97, Mugla Turkey , (2005)
Tez:
Uluslararası-
18) "X-Işını Lazer Ortamlarından Yayılan Fotonların Spektroskopisi", A. Demir, B. Genc, E. Kacar, N. Kenar, 7. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Bilkent Üniversitesi Özet Kitabı, 7. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, 44 , Ankara – Türkiye, (2005)
Tez:
Ulusal-
19) "The calculations of Ne-like and F-like resonance lines emitted from germanium plasma", HAJIYEV (KACAR) Elif, DEMIR Arif, Third International Workshop and School- Plasma Physics, Diagnostics and Plasma Related Technologies, Book of Abstracts, Third International Workshop and School- Plasma Physics, Diagnostics and Plasma Related Technologies, Kudowa-Poland , 40, (2003)
Tez:
Uluslararası-
20) "A time-dependent model for simulation of Ne-like and F-like resonance lines emitted from laser produced plasmas", HAJIYEV KACAR Elif, DEMIR Arif, 10. Istatistik Fizik Günleri, 10. Istatistik Fizik Günleri, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
21) "Measurements and modelling of neutral helium spectral lines emitted from electron beam generator", GOKTAS Hilal, DEMIR Arif, HAJIYEV KACAR Elif, TURAN Raşit, SEYHAN A., OKE Gulay, International Conference Plasma2003-Research and Applications of Plasmas, Book of Abstracts, International Conference PLASMA2003-Research and Applications of Plasmas, Warsaw-Poland , 40, (2003)
Tez:
Uluslararası-
22) "NeF: Collisional Radiative Code for Simulation F-Like and Ne-Like Resonance Lines and Excited Levels Emitted from Laser Produced Plasmas", E. Kacar, A. Demir, Turkish Physical Society, 23th International Physics Congress, Book of Abstracts, Turkish Physical Society, 23th International Physics Congress, 102, Mugla-TURKEY, (2003)
Tez:
Uluslararası-
23) "Effects of Double Pulse on the Li-Like Ti Recombination Laser ", E. Kacar, A. Demir, E. Can Baran, First Hellenic-Turkish International Physics Conference Abstract book, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 46, Bodrum – Turkey and Kos – Greece , (2001)
Tez:
Uluslararası-
24) "X-Işını Lazerleri", A. Demir, G. J. Tallents, Y. Bektore, E. Kacar, Türk Fizik Derneği 17. Fizik Kongresi Özet Kitabı, , 70, Alanya – Türkiye, (1998)
Tez:
Ulusal-