19 Kasım 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DAVRANIŞSAL-ÖĞRETİMSEL SINIF YÖNETİM ALGILARININ İNCELENMESİ", Gözde Özenç İra, Elif Çelebi öncü, İJTASE-INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW TRENDS IN ARTS, SPORTS & SCIENCE EDUCATION, 6,3, , (2017)
Tez:
2) "TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETKİNLİK ALGILARININ İNCELENMESİ", Gözde Özenç İra, Elif Çelebi Öncü, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG), 6,1, 35-49, (2017)
Tez:
3) "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SINIFLARINDA YAPILANDIRDIKLARI ÖĞRENME MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ", Elif Çelebi Öncü, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,2, , (2017)
Tez:
4) "Etkileşimli Kitap Okumanın Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Durumlara Yaklaşımlarına Etkisinin İncelenmes", Elif ÇELEBİ ÖNCÜ, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4, 489-503., (2016)
Tez:
5) "BİR UYGULAMA MODELİ OLARAK SINIF İÇİ KURALLAR İLE YAŞAMA YÖNELİK DEĞERLER KAZANDIRMA", Elif Çelebi Öncü, Gözde Özenç İra, Turkish Studies , 11/19, , (2016)
Tez:
-
6) "Improved creative thinkers in a class: A model of activity based tasks for improving university students’ creative thinking abilities", Elif Celebi Oncu, Educational Research and Reviews, 11(8), 517-522, (2016)
Tez:
-
7) "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SOSYAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİNDE RESİMLİ KİTAPLARIN KULLANIMI", Elif Çelebi Öncü, ACED Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 10, , (2016)
Tez:
-
8) "Preschoolers’ usage of unstructured materials as play materials divergently", Elif Celebi Oncu, Education Journal, 4, 9-14, (2015)
Tez:
-
9) "Examination of Preschool Teachers’ Approaches to Early Literacy,", Elif Çelebi Öncü, Esra Ünlüer, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 79, , (2013)
Tez:
-
10) "Preschoolers’ Views About Gender Related Games and Toys ", Elif Çelebi Öncü, esra Ünlüer, Procedia Social and Behavioural Sciences , , , (2012)
Tez:
-
11) "Parent’s Attitude and Perception Towards Their Children Before and After Parental Education", Elif Çelebi Öncü, Esra Ünlüer, Procedia Social and Behavioural Sciences , , , (2012)
Tez:
-
12) "Examination of Parent's Views about their 60-77 Months Old Children's Maturity of Primary Schoo", Elif Çelebi Öncü, Esra Ünlüer, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 76, , (2012)
Tez:
-
13) "Preschool Children’s Using of Play Materials Creatively", Elif çelebi öncü, Esra Ünlüer, Procedia Social and Behavioural Sciences , , , (2010)
Tez:
-
14) "Creative Thinking and play in preschool", Elif Çelebi Öncü, Buletin Ştintific, Studies and Researches series Primary and Preschool Education, Editura Universitatii din Piteşti,, , , (2010)
Tez:
-
15) "A Report On Traumatised and Non Traumatised Children’s Human Figure Drawings Reflecting Emotional Effects of Disastrous Conditions", Elif Celebi Oncu,Berrin Akman, Tulin Guler, Tugba Karaaslan,, The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies , 2, , (2009)
Tez:
-
16) "0-3 yaş için duyu Eğitimi", Elif Çelebi Öncü, Kök yayıncılık-Çoluk Çocuk, , , (2008)
Tez:
-
17) "İlköğretim 5-6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi” S:, s:", Mübeccel Gönen, Elif Çelebi Öncü, Sonnur Işıtan, Milli Eğitim Dergisi, 164, 7-35., (2004)
Tez:
-