18 Kasım 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "The effect of inquiry based activities about health topics on preschool children", Elif Celebi Oncu, , 12th International Congress of Qualitative Inquiry, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
2) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenme Merkezi Düzenlemeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Elif Çelebi Öncü, Özet Kitabı, H.Ü. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "Environmental Views and Awareness of Preschool Teacher Candidates", Elif ÇELEBİ ÖNCÜ, Esra ÜNLÜER, , INT-E 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
4) "Okul Öncesi Çocuklarının Oyun Materyali Tercihlerinin İncelenmesi", E. ÇELEBİ ÖNCÜ, E. ÜNLÜER, , II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
5) "Okul Öncesi Eğitim Değerlendirme Komisyon Raporu", Elif Çelebi Öncü, , Kocaeli 1. Eğitim Sempozyumu, , 33-53, (2005)
Tez:
Ulusal-
6) "Korunmaya Muhtaç Beş-Altı Yaş Çocuklarının İnsan Figürü Çizimlerine Görsel Sanat Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi", Elif Çelebi Öncü, Nilüfer Darıca, Erken Çocuklukta Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı, Erken Çocuklukta Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 2-3 Aralık, Ankara., , 125-141, (2004)
Tez:
Ulusal-
7) "Alt Sosyo-Ekonomik Düzey Annelerin Ev Ortamındaki Materyalleri Çocuklarının Eğitiminde Kullanım Şekilleri ", İsmihan Artan,Elif Çelebi Öncü, Fatma Elibol, OMEP 2003 World Council and Conference Book, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 5-11 Ekim, ,Kuşadası, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
8) "Elektronik Bakıcı: Televizyon", Mesude Atay, Elif Çelebi Öncü, 1. International Children and Communication Conference Proceeding Book, 1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı: Milenyumda Çocuk ve İletişim, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü, 13-15 Ekim, İstanbul., , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
9) "Eğitimde Drama Kursuna Katılan Yetişkinlerin Kurs Öncesi Ve Sonrasındaki Bilgilerinin Karşılaştırılması ", Mübeccel Gönen, Elif Çelebi Öncü , , Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması, Ulusal Drama Semineri, 20-22 Haziran 2003, Ankara., , , (2003)
Tez:
Ulusal-
10) "Bilgisayarları Eğitimde Araç Olarak Kullanan ve Kullanmayan 5-6 Yaşlar Arasındaki Çocukların Bilgisayara İlişkin Kavram ve Tutumlarının İncelenmesi ", Pınar Bayhan, Elif Çelebi Öncü, Menekşe Boz , Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk, IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Cumhuriyetin 80. Yılında Ankara Üniversitesi, Ankara., , 135-150, (2003)
Tez:
Ulusal-
11) "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Yüz İfadelerini Algılama Becerileri ", B. Akman, T. Baç-Karaaslan, E. Çelebi Öncü, T. Güler, Disiplinlerarası Bakışla Türkiye'de Çocuk, IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Cumhuriyetin 80. Yılında Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk, Ankara Üniversitesi, Ankara, , 151-166, (2003)
Tez:
Ulusal-
12) "Examining the Influence of Visual Art Education of 5-6 Years Old Orphanage Children .", Elif Çelebi,Nilüfer Darıca, 10th EECERA Conference Roceeding Book, 10th EECERA Conference 31 August- 2 September 2000, London, England, , , (2000)
Tez:
Uluslararası-