20 Mart 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SINIFLARINDA YAPILANDIRDIKLARI ÖĞRENME MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ", Elif Çelebi Öncü, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25-2, , (2017)
 • "Examination of Preschool Teachers’ Approaches to Early Literacy ", Elif Çelebi Öncü, Esra Ünlüer, Procedia Social and Behavioural Sciences, 191, 1043-1047, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DAVRANIŞSAL-ÖĞRETİMSEL SINIF YÖNETİM ALGILARININ İNCELENMESİ", Gözde Özenç İra, Elif Çelebi öncü, İJTASE-INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW TRENDS IN ARTS, SPORTS & SCIENCE EDUCATION, 6,3, , (2017)
 • "TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETKİNLİK ALGILARININ İNCELENMESİ", Gözde Özenç İra, Elif Çelebi Öncü, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG), 6,1, 35-49, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İlkokul 1. Sınıf öğrencilerininyaratıcılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi", Bilge Ece Ayan, Elif Çelebi Öncü, USOS 2017 Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi Özet Kitapçığı, USOS 2017 Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi , , , (2017)
 • "Temel EğitimdeGörev Yapan Öğretmenlerin Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Gözde Özenç İra, Elif Çelebi Öncü, Usos 2017 Özet Kitapçığı, Usos 2017 Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve yaratıcı etkinlikler, Sınıf Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Seç. IV Duyu Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Seç. IV Duyu Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Anne çocuk elele eğitimli geleceğe
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Anne-Baba Eğitimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »