7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Karşı Tutumları", İlkay Akın, Elif Karagün, Onur Kavi, , 4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyinin İncelenmesi", Kerim Ayhan, Elif Karagün, Sabit Selvi, , 4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi", Emre Eren, Elif Karagün, Sabit Selvi, , 4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Spor Yapma Durumuna Göre Anadolu Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi ", Ayberk Atalay, Elif Karagün, Onur Kavi, , I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Rekreatif Etkinliklere Katılan 55 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi ", Nilgün Tülüktaş, Elif Karagün, Onur Kavi, , I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
6) "Anadolu Lisesi İle Spor Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi ", Serkan Duman, Elif Karagün, Sabit Selvi, , I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
7) "Takım Sporu Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi ", Zeynep Kölerbe, Elif Karagün, Sabit Selvi, , I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi,, (2018)
Tez:
Uluslararası-
8) "Yelken Sporcularının Başarı Motivasyonu Düzeylerinin Cinsiyet ve Millilik Durumlarına Göre Karşılaştırılması ", Tuğçe Sertyürekli, Elif Karagün, Faik Orkun Tapşın, , 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (2018)
Tez:
Uluslararası-
9) "Aktif Çalışan Öğretmenlerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Hakkındaki Görüşleri: İzmit Örneği", Elif KARAGÜN, , 2. Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, WCLE- 2017, (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği", Faik Orhun TAPŞIN, Elif KARAGÜN, , 2. Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, WCLE- 2017, (2017)
Tez:
Uluslararası-
11) "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerde Umutsuzluk İncelemesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği ", Sedat BAYOĞLU, Elif KARAGÜN, , 2. Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, WCLE- 2017, (2017)
Tez:
Uluslararası-
12) "An Analysis of Decision Making Strategies of Kocaeli Region Football Referees/ Kocaeli bölgesindeki futbol hakemlerinin karar verme stratejilerinin incelenmesi", Sabit Selvi, Elif Karagün, ERPA 2017 BOOK OF ABSTRACTS, ERPA Congres, Budapest/Hungary 18-21 May 2017, (2017)
Tez:
Uluslararası-
13) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI: KOCAELİ ÖRNEĞİ", "Ahmet ZENGİN", "Elif KARAGÜN", "Fatih ÖZTÜRK", "Sibel SARI", , Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, (2017)
Tez:
Uluslararası
14) "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİ", "Nurhayat TAŞKENT" "Elif KARAGÜN" "Sabit SELVİ" , Uluslararası, Uluslararası 9.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, (2017)
Tez:
Uluslararası
15) "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ İLE REKREASYON BÖLÜMÜ MEZUNLARINDA UMUTSUZLUK İNCELEMESİ", "Dilek YÜKSEL", "Elif KARAGÜN", "Onur KAVİ" , , Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, (2017)
Tez:
Uluslararası
16) "SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARDA DEPRESYON DÜZEYİ İNCELENMESİ", Sibel Sarı, Elif Karagün, Fatih Öztürk, , Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (2017)
Tez:
Uluslararası
17) "THE FEELING OF HOPELESSNESS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS (THE CASE OF IZMIT)", Elif KARAGÜN, İNTE, 2016-Viyana, International Conference on New Horizons in Education -Viyana-2016, (2016)
Tez:
Uluslararası-
18) "Examination Of Helping Behavior Level Of Physical Education And Sports Teacher Candidates. ", Elif Karagün, International Conference on New Horizons in Education , International Conference on New Horizons in Education -Barcelona, (2015)
Tez:
Uluslararası-
19) "Aggressive Acts in Self Defence Sports", Merve Uca, Elif Karagün, Malik Beyleroğlu, Özet Kitapçık, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, (2015)
Tez:
Uluslararası-
20) "MOODS OF THE TURKISH ATHLETES PARTICIPATING IN LONDON OLYMPICS AND THEIR VIEWS ON THE OPPORTUNITIES PROVIDED", Elif Karagün, Özet Kitapçık, III.Uluslararası Spor Psikolojisi Kongresi, (2015)
Tez:
Uluslararası-
21) "İLK VE ORTA OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN REKREASYON FARKINDALIKLARI (İZMİT İLÇE ÖRNEĞİ). ", Canan ÖNER, Elif KARAGÜN, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi- Konya , (2014)
Tez:
Uluslararası-
22) "BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE YARISAN BİLEK GÜRESÇİLERİN DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN INCELENMESİ. ", Gönül SAK, Elif KARAGÜN, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , (2014)
Tez:
Uluslararası-
23) "BODY IMAGE ON MEN AND WOMEN ATHLETES A DESCRIPTIVE STUDY", Nurdan KARAGÖZ, Elif KARAGÜN, Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Spor Sempozyumu, Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Spor Sempozyumu, (2014)
Tez:
Uluslararası
24) "Sosyal Fobi Özellikleri Gösteren Üniversite Öğrencilerinde Rekreatif Aktivitelerin Fobik Tutumlar Üzerine Etkisinin Araştırılması", Karagün E., Yıldız M., Başaran Z., Çağlayan Ç., , Sosyal Psikiyatri Kongresi, 28-31 Ekim 2008, Kocaeli., Sosyal Psikiyatri Kongresi, 28-31 Ekim 2008, Kocaeli., (2008)
Tez:
Ulusal