21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Spor Şurası Kitabı İçinde; "Sportif Başarı ve Motivasyon", ", Elif KARAGÜN, Umuttepe Yayınları, ISBN (Yayın) No: , (2016)
2) "İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin UMUDU TOPLUMUN Beklentileri Kitabı içinde ; "Gençlik Dönemi Ruh Sağlığı Açısından Beden Eğitimi ve Spor Dersi", ", Elif KARAGÜN, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-975-491-437-5, (2016)
3) "Dünyada & Türkiye’de Kadın ve Şiddet Kitabı içinde: “Çocuk, Şiddet ve Spor”, ", Elif KARAGÜN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık. , ISBN (Yayın) No: 978-605-320-130-4, (2015)
4) "Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Spor", Elif KARAGÜN, Umuttepe Yayınları, ISBN (Yayın) No: 9786055936990, (2013)