26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "ANTRENÖR VE SPORTİF EĞİTİM UZMANLARININ ÖRGÜTSEL STRES İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ", Başbuğa Büşra, Karagün Elif, Ekiz Z. Dilay , Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 7 (3), 17-26, (2018)
Tez:
2) "ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA OKUYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ", Çelik Kübra, Karagün Elif, Ekiz Z. Dilay, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 7(3), 83-91, (2018)
Tez:
3) "Aktif Çalışan Öğretmenlerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Hakkındaki Görüşleri: İzmit Örneği", Elif KARAGÜN, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching , 6(2), 139-148, (2017)
Tez:
4) "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerde Umutsuzluk İncelemesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği ", Sedat BAYOĞLU, Elif KARAGÜN, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/ Journal of Research in Education and Teaching, 6(2), 109-117, (2017)
Tez:
5) "Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği", Faik Orhun TAPŞIN, Elif KARAGÜN, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/ Journal of Research in Education and Teaching, 6(2), 132-138, (2017)
Tez:
6) "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ", Ararat Yahya, Karagün Elif, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , Cilt 2, Sayı 1 , 23-27, (2016)
Tez:
7) "The Feeling Of Hopelessness I n Physical Education An d Sports Teachers (The Case Of I zmit) ", Elif KARAGÜN, TOJET-Turkish Online Journal of Educational Technology (Index: ERIC), Special issue- December 2016, 878-890, (2016)
Tez:
8) "Dans sporcularının algıladıkları ve tercih ettikleri liderlik davranışları ", Meriç ÖDEMİŞ, Elif KARAGÜN, Journal of Human Sciences, 13(3), 5201-5213. doi:10.14687/jhs.v13i3.4030, 5201-5213 , (2016)
Tez:
9) "PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA", Karagöz Nurdan, Karagün Elif, NWSA Sport Sciences , 10(4), 34-43, (2015)
Tez:
10) "Examination Of Helping Behavior Level Of Physical Education And Sports Teacher Candidates", Karagün Elif, TOJET-Turkish Online Journal of Educational Technology (Index: ERIC), Special issue-2015, 268-272, (2015)
Tez:
11) "Self-confidence level in professional athletes; an examination of exposure to violence, branch and sociodemographic aspects", Elif KARAGÜN, İnternational Journal of Human Sciences, CİLT:11 (2), 744-753, (2014)
Tez:
12) "Sporcuların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Öfke Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Elif KARAGÜN, Çiğdem ÇAĞLAYAN, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 28 , 113 - 127, (2014)
Tez:
13) "MÜSABAKALARDA SEYİRCİ OLMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE TAKIMLA ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Emre DİLBAZ, Elif KARAGÜN, NWSA-Sports Sciences, 9 (2), 22-31, (2014)
Tez:
14) "ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS OF SPORT CLUB ADMINISTRATORS", Mehtap SAATOĞLU AKILLI, Elif KARAGÜN, Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 8 (1), 49-59, (2014)
Tez:
15) "Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi", Muhammet Eyüp UZUNER, Elif KARAGÜN, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 107-120, (2014)
Tez:
16) "SPORUN EĞİTİM VE PSİKOLOJİDEKİ YERİ", Karagün Elif (Davetli Yazar), DİN VE HAYAT DERGİSİ , 18, 36-47, (2013)
Tez:
-
17) "“Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, ", Sadık DURSUN* Elif KARAGÜN, , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 24, 93 – 112, (2012)
Tez: