26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "An Examination Of Self-Esteem In Women In Terms Of Doing Sports", Elif Karagün, Alev Yıldız, Zekiye Dilay Ekiz, , 10th International Congress on New Trends in Education, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Antrenör Ve Sportif Eğitim Uzmanlarının Örgütsel Stres İle İş Doyum Düzeyleri ", Büşra Başbuğa, Elif Karagün, Zekiye Dilay Ekiz, , 10th International Congress on New Trends in Education, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Özel Ve Devlet Okullarında Okuyan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları", Kübra Çelik, Elif Karagün, Zekiye Dilay Ekiz, , 10th International Congress on New Trends in Education, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "İstanbul İli Avrupa Yakası Fitness Antrenörlerinin Tükenmişlik Duygu Durumu, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Yardım Arama Tutumlarının İncelenmesi", Kayğusuz Şeval, Karagün Elif, , 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Serbest Zamanlarında Spor Yapan ve Yapmayan Kadinlarda Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyi ", Canan ÖNER, Elif KARAGÜN, Spor Bilimleri Kongre Özet Bildiri Kitapçığı, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, , 607, (2016)
Tez:
Uluslararası
6) "FİTNESS YAPAN BİREYLERİN SPOR TESİSLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ", Atay Dilek, Karagün Elif, Özet Kitapçık, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi- Eskişehir, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
7) "EXAMINATION OF ANGER LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS", Elif KARAGÜN, International Conference on New Horizons in Education , International Conference on New Horizons in Education -İNTE -PARİS, 5, , (2014)
Tez:
Uluslararası-
8) "KADININ SPORA KATILIMI VE PSİKOLOJİK YANSIMALARI", Karagün Elif, MARKA-Bildiri Kitabı Tam Metin, Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Kadın Sorunlarının Farkındayız Konferansı-MARKA, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
9) "The Assessment of Exposure to Violence and Anger Levels of Athletes", Elif Karagün, Çiğdem Çağlayan, ICEC-ABSTRACTS BOOK (http://www.ice-c.net/publications/ICEC2012.pdf), INTERNATIONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE (ICE-C 2012), , 125, (2012)
Tez:
Uluslararası
10) "KPSS Sınavına Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", Karagün, E., Çolak, S., Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Burdur, Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Sempozyumu Burdur, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
11) "Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", E.Karagün, B. Bayazıt, K. Sivrikaya , Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyum kitapçığı tam metin, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
12) "Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi", B. Bayazıt, E. Karagün, K. Sivrikaya, , Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2003. Bursa., Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
13) "Gençlerin Fobileri Üzerine Bir Araştırma", E. Karagün, H.Sabuncu, Duran Çakmak, H. İşsever, III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, Kayseri, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
14) "Fonksiyonel Olan ve Olmayan Ailelere Sahip Gençlerin Kişiler Arası İlişkilerde Gösterdikleri Davranış Biçimleri", İ. Özden, H.Sabuncu, H. İşsever, E. Karagün, III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
15) "Gençlerin Anababa Tutumlarını Algılamaları ile Benlik İmajları Arasındaki İlişkinin Araştırılması", N. Eren, , H.Sabuncu, H. İşsever, E. Karagün, III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
16) "Gençlerin Meslek Seçim Kriterleri, Meslek Seçerken ve Seçtikten Sonra Karşılaştığı Sorunlar", İ. Atun, H.Sabuncu, H. İşsever, E. Karagün, III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993. Kayseri., , , (1993)
Tez:
Ulusal-