18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Kişisel Bilgiler:

Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, Eğit.Psik.Hiz.
e-posta: ekaragun@kocaeli.edu.tr
Kişisel Web: http://
Adres: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi- Kocaeli