27 Nisan 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "An analysis of decision making strategies of Kocaeli region football referees", "Sabit SELVİ", "Elif KARAGÜN", SHS Web of Conferences (İndex: ISI)., 37, 01043 (2017), 1-8, (2017)
 • "Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma", Elif Karagün, Kastamonu Eğitim Dergisi (İNDEX:ISI), 24 (1), 53-64, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Aktif Çalışan Öğretmenlerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Hakkındaki Görüşleri: İzmit Örneği", Elif KARAGÜN, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching , 6(2), 139-148, (2017)
 • "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerde Umutsuzluk İncelemesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği ", Sedat BAYOĞLU, Elif KARAGÜN, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/ Journal of Research in Education and Teaching, 6(2), 109-117, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Serbest Zamanlarında Spor Yapan ve Yapmayan Kadinlarda Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyi ", Canan ÖNER, Elif KARAGÜN, Spor Bilimleri Kongre Özet Bildiri Kitapçığı, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, , 607, (2016)
 • "FİTNESS YAPAN BİREYLERİN SPOR TESİSLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ", Atay Dilek, Karagün Elif, Özet Kitapçık, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi- Eskişehir, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Psikoloji, Rekreasyon,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • seminer II, Beden Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • seminer II, Beden Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • REKREATİF ETKİNLİK DESTEKLİ YÜRÜTÜLEN ESKRİM ÇALIŞMALARININ ŞİZOFRENİ HASTALARININ BİLİŞSEL İŞLEVLERİ VEYAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: 12 HAFTALIK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Güvenli Bir Hayat Var
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Konu Kadınsa
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »