22 Ağustos 2017 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Education Level of Women Entrepreneurs and the Obstacles they Face: The Case of Kocaeli", Ehlinaz TORUN, Anthropologist, 24(2), 509-518, (2016)
 • "The Effect of Organizational Communication and Job Satisfaction on Organizational Commitment in Small Businesses", Ali Talip Akpinar ,Ehlinaz Torun, Mehmet Emin Okur,Onur Akpinar , Interdisciplinary Journal of Research in Business, ISSN: 2046-7141; 3, Issue. 04| 2013, (pp.27- 32) , (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "A Research on Determining the Education Level of Seasonal Ornamental Plant Growers and Marketing Methods in Kocaeli ", Ehlinaz Torun, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences ISSN: 2222-6990, June 2016, Vol. 6, No. 6, 44-55, (2016)
 • "“Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerini Belirlemede Demografik Faktörlerin EtkisineYönelik Bir Araştırma: İzmit Örneği”, ", Ehlinaz TORUN, Onur AKPINAR, , Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty,, Cilt:11 Sayı:3. ISSN: 1302-7050, 67-74, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • ""Meslek Yüksek okullarındaki Hükümlü Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar"", Alaeddin BOBAT; Ehlinaz TORUN, 5th International Vocational Schools Symposium Book, 18-20 May 2016, – Prizren, KOSOVA, 5th International Vocational Schools Symposium , 18-20 May 2016, – Prizren, KOSOVA, 1, 697-704, (2016)
 • ""MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCiLERiN ÜNiVERSiTE MEMNUNiYET ANALiZi: KOCAELĠ ÖRNEĞİ"", Ehlinaz TORUN; Alaeddin BOBAT, 5th International Vocational Schools Symposium Book – Prizren/KOSOVA , 5th International Vocational Schools Symposium, 18-20 May 2016, – Prizren/KOSOVA , 2, 370-380, (2016)
Devamı »

Dersler

 • İKTİSADA GİRİŞ, Pazarlama,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • PAZARLAMA İLKELERİ I, Pazarlama,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ , Pazarlama,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »