18 Ağustos 2017 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Fakir Baykurt'un Almanya Öykülerinde Türk Göçmen Çocukları", Efnan Dervişoğlu, Göç Dergisi, 3, 5-28, (2016)
 • "Fethi Naci ile Cunda'da 'Suyun Öte Yanı'na Doğru", Efnan Dervişoğlu, Kurşun Kalem, S. 33, 61-62, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Fakir Baykurt'un Almanya Öykülerinde Türkiye Göçmenlerinin Yaşamı ve Sorunları", Efnan Dervişoğlu, Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler, Viyana Göç Konferansı, 2, 31-40, (2016)
 • "Türk Edebiyatındaki ‘Küçük İstanbul’: Kreuzberg", Efnan Dervişoğlu, Göç ve Kültür Sempozyum Bildirileri Kitabı , I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2, 475-486, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Türk Dili I, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Sözlü ve Yazılı Anlatım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Türk Dili I, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »