23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "A comparative study for removal of different dyes over M/TiO2 (M=Cu, Ni, Co, Fe, Mn and Cr) photocatalysts under visible light irradiation", Özge Kerkez Kuyumcu, Efgan Kibar, Kübra Dayıoğlu, Fadime Gedik, Ayşe Nilgün Akın, Şeyma Özkara-Aydınoğlu, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, , , (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kombine Atıksuların Arıtımında Ön Arıtım Basamağı Olarak Islak Oksidasyon Prosesinin Uygulanabilirliği", Ayla ARSLAN, Esra CAN DOĞAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, , Çevre Sorunları Sempozyumu, , , (2008)
Devamı »

Projeler

 • CO2 YAKALANMASINDA SEÇİMLİ CuOx-CeO2/nt-TiO2 FOTOKATALİZÖRLER İÇİN SÜREÇ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Biyogazdan hidrojen üretilmesi amacıyla üçlü reformlama reaksiyonları için katalizör ve süreç geliştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Bor ve Nano-bor katkılı hidroprosesing katalizörü geliştirme
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »