23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effect of intercritical annealing temperature on martensite and bainite start temperatures after partial austenization", Ersoy Erişir, Oğuz Gürkan Bilir, JOM, 68.1, 203-209, (2016)
 • "Characterization of the fracture behaviour of X42 microalloyed pipeline steel", H. İ. Ünal, Ş. H. Atapek, B. G. Beleli, Ş. Polat, S. Gümüş, E. Erişir, International Journal of Structural Integrity, Vol. 6 Iss: 5, -, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Ergitme teknikleri ile metal matriksli kompozitlerin üretim teknolojiler", E. Türedi, E. Erişir, Ş. H. Atapek, MakinaTek, , , (2014)
 • "Bakır, Nikel ve Molibden ile Önalaşımlandırılmış Demir Tozlarının Sinterleme Optimizasyonu için Termodinamik Bir Modelleme", E. Erişir, Ş. H. Atapek, S. Gümüş, E. Türedi, A. Aytaç, Metal Dünyası, 237, 74-77, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Yarı Sıcak Şekillendirme İşleminde Martenzit Miktarı ve Morfolojisinin Mekanik Özelliklere Etkisi", Ersoy Erişir, Oğuz Gürkan Bilir, 23. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Bildiri Kitabı, 23. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , 41-42, (2017)
 • "Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılabilir Yüksek Azotlu Dupleks Çeliklerin Mikroyapısal Karakterizasyonu", Oğuz Gürkan Bilir, Ersoy Erişir, İsmail Güvenir, 23. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Bildiri Kitabı, 23. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , 43-44, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Plastik Şekillendirme Yöntemleri , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Tasarımı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Yüksek Aşınma Dirençli Rulman Çelikleri Ve Yeni Isıl İşlem Çevrimi Geliştirilmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Otomotiv sanayinde kullanılabilir beynitik dövme çeliklerin geliştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Maden endüstrisinde kullanılabilir yüksek mukavemetli dual fazlı çelik geliştirilmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »