22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Cholesterol containing metharylate-based liquid crystal polymers: Investigation of electrical conductivity mechanism ", Erdinc Doganci, Cigdem Cakirlar, Sumeyra Bayir, Faruk Yilmaz, Sait Eren San, Muhammad Yasin, Mustafa Okutan, Cavit Uyanik, , 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT),25-28 March 2015, Fırat University, Elazığ,Turkey, (2015)
Tez:
Uluslararası
2) "Preparation of Homo/Hetero-armed Star Polymers with Phosphazene Core via ‘‘Click’’ chemistry", E.Doganci, O.Gunaydin, M. Gorur, F. Yilmaz, , OEMT-2015 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, 25-28 March 2015, Fırat University, Elazığ, Turkey , (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "Preparation of steroid containing polymers with various topologies ", E. Doganci, M. Gorur, F. Yilmaz, C. Uyanik , , 15th Congress of the European Polymer Federation (EBF) 21 - 26 June 2015 / Germany, Dresden, (2015)
Tez:
Uluslararası-
4) "Production and TNT Sensing Application of Polystyrene Nanofibers Containing Fluorescent Functional Groups ", A. Senthamizhan, A. Celebioglu, S. Bayir, M. Gorur, E. Doganci, T. Uyar, F. Yilmaz , , 15th Congress of the European Polymer Federation (EBF) 21 - 26 June 2015 / Germany, Dresden, (2015)
Tez:
Uluslararası-
5) "Synthesis of pyrene-functionalized cholesterol derivatives via Copper (I) catalyzed “click” reaction", SEVINC ILKAR ERDAGI, CAVIT UYANIK, ERDINC DOGANCI, FARUK YILMAZ, , 18th IUPAC International Symposium on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis (OMCOS) June 28th – July 2nd 2015, Sitges - Barcelona-Spain, (2015)
Tez:
Uluslararası-
6) "Synthesis of Pyrene End-capped Poly(ε-caprolactone) Star-shaped Polymers with a POSS Core and Their Noncovalent Interactions with Carbon Nanotubes ", Ahmet Üner, Erdinç Doğancı, Faruk Yılmaz, , 15th Congress of the European Polymer Federation (EBF) 21 - 26 June 2015 / Germany, Dresden, (2015)
Tez:
Uluslararası-
7) "Synthesis, characterization, and electrospinning of nanofibers from fullerene C60 functional styrene polymer ", F. Yilmaz, O. Gunaydin, A. Celebioglu, S. Bayir, M. Gorur, E. Doganci, T. Uyar , , 15th Congress of the European Polymer Federation (EBF) 21 - 26 June 2015 / Germany, Dresden, (2015)
Tez:
Uluslararası-
8) "Dansil Yan Gruplarına Sahip Stiren Polimerlerinin Sentezi Ve Elektroeğirilmiş Nanofiberlerinin Üretilmesi ", S. Bayır, A. Çelebioglu, M. Görür, E. Doğancı, T. Uyar, F. Yılmaz, , 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015 , (2015)
Tez:
Ulusal-
9) "Polihedral Oligomerik Silseskuioksan (POSS) Merkezli Homo- ve Miktoarm Yıldız Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu ", Ahmet Üner, Erdinç Doğancı, Faruk Yılmaz, , 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015, (2015)
Tez:
Ulusal-
10) "Laktid Monomerinin Halka Açılma Polimerizasyonunda Farklı Katalizörlerin Etkisinin Araştırılması ", Figen Aynalı, Erdinç Doğancı, Fırat Kayabaşı, Zeynep Münteha Şahin, Faruk Yılmaz, , 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015, (2015)
Tez:
Ulusal-
11) "Polihedral Oligomerik Silseskuioksan (POSS) merkezli ve Piren Uçlu Poli(ε-Kaprolakton) Yıldız Polimerlerin Klik Kimyası ve Halka Açılma Polimerizasyonu Yöntemleri ile Sentezi ve Karakterizasyonu", Ahmet Üner, Erdinç Doğancı, Osman Keskin, Faruk Yılmaz, , V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Fuarı, 1-4 Eylül 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat., (2014)
Tez:
Ulusal-
12) "Dansil Uç Gruplarına Sahip Fosfazen Merkezli Altı-Kollu Poli(ε-Kaprolakton) Yıldız Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal İyonu Sensörü Uygulamalarında Kullanılması", Mesut Görür, Erdinç Doğancı, Ümit İşçi, Faruk Yılmaz, , V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Fuarı, 1-4 Eylül 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat., (2014)
Tez:
Ulusal-
13) "Yan Grubunda Kolesterol Bulunan Sıvı Kristal Polimerlerin Mezomorfik Özelliklerinin İncelenmesi ve Organik Alan Etkili Transistör (OFET) Uygulamalarında Kullanılması", Sümeyra Bayır, Erdinç Doğancı, Çiğdem Çakırlar, Sait Eren San, Faruk Yılmaz, , V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Fuarı, 1-4 Eylül 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat., (2014)
Tez:
Ulusal-
14) "Steroid Merkezli AB3-tipi Yıldız Polimerlerin Klik Kimyası ve Halka Açılma Polimerizasyonu Yöntemleri ile Sentezi ve Karakterizasyonu", Erdinç Doğancı, Mesut Görür, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, , V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Fuarı, 1-4 Eylül 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat., (2014)
Tez:
Ulusal-
15) "Kolesterol Sonlu ve Yıldız Şekilli poli(ε-kaprolakton) Sıvı Kristal Polimerlerin Mezomorfik Özelliklerinin İncelenmesi", Erdinç Doğancı, Derya Davarci, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, , V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Fuarı, 1-4 Eylül 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat., (2014)
Tez:
Ulusal-
16) "Synthesis and characterization of α-cholestrol and ω-pyrene functionalized poly(ε-caprolactone) polymer by a combination of ring-opening polymerization and “click” chemistry techniques", Sevinç İlkar, Erdinç Doğancı, Faruk Yilmaz, Cavit Uyanik, , IUPAC 10th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 18-22 August 2013, Durham, UK., (2013)
Tez:
Uluslararası-
17) "Synthesis of Methacrylate-Based Side-Chain Liquid Crystalline Polymers Bearing Cholesteryl Mesogen with Various Lengths of Aliphatic Spacer and Their use As Dielectric Layer for Organic Field-Effet Transistors (OFETs)", Erdinc Doganci, Faruk Yilmaz, Cavit Uyanik, Zuhal Alpaslan Kosemen, Arif Kosemen, Sait Eren San, Yusuf Yerli, , IUPAC 10th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, 18-22 August 2013, Durham, UK., (2013)
Tez:
Uluslararası-
18) "3-Alkiltiyofen Monomerlerinin 3-Tiyofenasetikasit Monomeri İle Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu ve Oluşan İletken Kopolimer Filmlerin Karakterizasyonu.", Yusuf Özdemir, Faruk Yılmaz, Erdinç Doğancı, , III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli., (2010)
Tez:
Ulusal-
19) "Bis[N-(2-hidroksi-etoksi-etil)salisilaldimin] Bakır (II) ve Nikel (II) Bileşiklerin Sentezi ve ε-Kaprolakton Monomerinin Halka Açılması Polimerizasyonunda Başlatıcı Olarak Kullanılmaları", Zeynep M. Şahin, Erdinç Doğancı, Murat Tuna, S. Zeki Yıldız, Faruk Yılmaz, Yusuf Yerli, , 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran–2 Temmuz 2010, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak., (2010)
Tez:
Ulusal-
20) "PLA-PEG Diblok Kopolimer Yüzeylerinin Sentez ve Karakterizasyonu", Erdinç Doğancı, H. Yıldırım Erbil, Olcay Mert, Ayhan S. Demir, , XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, (2006)
Tez:
Ulusal-