18 Ocak 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Selection of Catalyst in the polycondensation of L-lactic acid under Continuous Microwave Irradiation", Başak Temur Ergan, Mahmut Bayramoğlu, Ahmet Serdar Ergan, Erdinç Doğancı, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies September 30-October 3 2015 in İzmir, TURKEY. GCST 2015, , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Biyobozunur, Kolesterol Sonlu ve Fosfazen Merkezli Yıldız Kaprolakton Polimerin β-Siklodekstrin ile Supramoleküler İnklüzyon Kompleksleri", Erdinç Doğancı, Mesut Görür, Oktay Eren, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, IV. Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi, 05-08 Eylül 2012, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., , , Sözlü bildiri, , (2012)
Tez:
Ulusal-
3) "Novel Non-Biocidal Hydrophobic Antifouling Coatings", H. Y. Erbil, C. E. Ozen, I. Orkan, E. Doganci, M. Dandan and C. Hamamci, , , , 13th International Congress on Marine Corrosion and Biofouling, 23-28 July 2006, Rio de Janeiro, Brazil, Sözlü bildiri, (2006)
Tez:
Uluslararası-